10-året for Det Arabiske Forår – Forandringerne kommer

I 2021 er det 10 år siden, at Det Arabiske Forår brød ud i Mellemøsten. Det markeres med en to-dages konference på Rødding Højskole den 8.-9. juni. Udenrigsminister Jeppe Kofod åbner konferencen, som også har tidligere udenrigsminister Per Stig Møller som deltager.

Foto: Rasmus Bøgeskov Larsen

Om konferencen

Da frugthandleren Mohamed Bouazizi den 17. december 2010 satte ild til sig selv i en lille by i det centrale Tunesien, havde han næppe forestillet sig konsekvenserne. Flammerne fra den desperate unge mand tændte en ild i befolkningen, der bredte sig som en steppebrand fra land til land.

Der er nu gået 10 år, siden det, vi er kommet til at kende som Det Arabiske Forår, begyndte. 10 år med fremskridt såvel som tilbageskridt, men først og fremmest 10 år med forandringer – politisk, socialt, kulturelt og mentalt. Hvor står Mellemøsten og Nordafrika i dag? Hvordan ser fremtiden for regionen ud? Og hvilken rolle kan dansk støtte spille for befolkningerne og for regionens videre udvikling?

Det forsøger Rødding Højskole i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) at finde svar på i løbet af denne to-dages konference.

 

Tilmeld dig her

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844

Ordstyrer og interviewer på konferencen er DR-vært Steen Nørskov, tidligere mellemøstkorrespondent og tidligere vært på radioprogrammet ’Arabiske stemmer’.

PROGRAM

Tirsdag den 8. juni

Kl. 13.45-14.15: Ankomst, indkvartering og kaffe

Kl. 14.30-15.00: Velkomst ved forstander Mads Rykind-Eriksen &  konferencens vært Steen Nørskov  

Kl. 15.00-15.20: Åbningstale ved udenrigsminister Jeppe Kofod efterfulgt af en samtale med Steen Nørskov (Virtuelt via Skype) 

Hvorfor overhovedet markere 10-året for begivenheder, der fandt sted langt fra vore breddegrader? I sin åbningstale fortæller Jeppe Kofod om de frø, der blev sået dengang, og hvad vi fra dansk side har gjort – og fortsat kan gøre – for at vande, pleje og passe det spirende håb og den tro på forandring, der slog rod i befolkningens bevidsthed.

Kl. 15.30-16.45: Fremtiden for dansk-arabiske partnerskaber. Paneldebat
Vi lever i en verden, der er under konstant forandring, men samtidig er tæt forbundet. Begivenheder ét sted påvirker begivenheder et andet sted på kloden. I de sidste 10 år har Mellemøsten og Nordafrika været centrum for store omvæltninger, og regionens befolkninger kæmper stadig med efterdønningerne. Hvordan agerer man i en kontekst præget af opbrud? Hvordan kan danske aktører spille ind i arbejdet med at fremme demokrati – sikre lige rettigheder og økonomiske muligheder i disse lande – og ultimativt nå Verdensmålene?

Deltagere:

 • Trine Pertou Mach, politisk chef, Oxfam IBIS
 • Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 • Lone Bildsøe Lassen, konsulent og Fhv. direktør, Det Danske Hus i Palæstina
 • Kurt Mørck Jensen, DAPP-teamleder, Udenrigsministeriet (Virtuelt via Skype) 

Kl. 16.45-17.00: Kaffepause

Kl. 17.00-18.00: Øjenvidner til Det Arabiske Forår. Samtale
Da indbyggerne i Mellemøsten og Nordafrika gik på gaden med krav om bedre muligheder, reformer og forandring, blev deres sejre, drømme og nederlag fulgt tæt af journalister, der på godt og ondt dokumenterede, hvad de så. Tre danske mellemøstkorrespondenter går på scenen og deler beretninger fra og perspektiver på udviklingen i regionen de sidste 10 år.

Deltagere:

 • Waleed Safi, mellemøstkorrespondent for Information
 • Carolina Kamil, mellemøstkorrespondent for Berlingske (deltager via Skype)

Kl. 18.10-19.00: Aftensmad inspireret af det mellemøstlige køkken

Kl. 19.15-20.45: AMAL – egyptisk dokumentarfilm fra 2017 i Rødding Bio
Der er fokus på unge kvinder og deres kamp for anerkendelse, ligestilling og retten til at deltage på lige fod med mænd, når Mohamed Siams dokumentarfilm ’Amal’ indtager lærredet. Inden filmen er der et kort oplæg ved Rasmus Steen og Patricia Drati fra IMS (International Media Support), der igennem mange år har støttet dokumentarfilmproduktioner i Mellemøsten og Nordafrika.

Kl. 21.00: Yukka Shahin – egyptisk rapper
Yukka Shahin er aktivistisk rapper af den slags, der sætter ord på sin generations drømme og udfordringer. Shahins aktivisme og musik betød, at hun måtte finde andre himmelstrøg at leve under, og siden 2015 har hun boet i Danmark. Musikken og de skarpe tekster tog hun heldigvis med.

Kl. 22.00: Kaffe og kage

Onsdag den 9. juni

Kl. 7.30-8.15: Morgenmad

Kl. 8.30-9.00: Morgensang ved Mads Rykind-Eriksen

Kl. 9.15-10.45: Ligestilling i en brydningstid. Paneldebat
Debatten om kønsroller og kampen for ligestilling har fyldt meget i Mellemøsten og Nordafrika de sidste 10 år. Hvor langt er vi nået? Hvordan kan man fra dansk side effektivt arbejde med og understøtte krav om ligestilling i lande, der gennemgår store sociale, kulturelle og politiske forandringer?

Deltagere:

 • Henriette Laursen, direktør for KVINFO
 • Khawla Bouaziz, LGBT-aktivist fra Tunesien (deltager via Skype)
 • Lone Ilum Christiansen, leder af programafdelingen, Ulandssekretariatet – DTDA

Kl. 11.00-12.00: Demokrati og menneskerettigheder i den arabiske verden. Paneldebat
Små sejre og voksende udfordringer. Sådan kunne et kort resumé af de sidste 10 års arbejde for menneskerettigheder og demokratiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika lyde. Hvilke fremskridt for menneskerettigheder og demokrati i regionen er der opnået? Hvad er næste skridt? – Og med Verdensmålene in mente: Hvad er udsigterne på den længere bane?

Deltagere:

 • Rasmus Boserup, direktør for EuroMed Rights
 • Søs Nissen, programleder, DIGNITY
 • Amal Loubani, projektleder, Institut for Menneskerettigheder

Kl. 12.15-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.55: Unge arabiske forandringsagenter. Samtale
Den arabiske befolkning er en af verdens yngste. Mere end 60 procent af befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika er under 30 år, men de mange unge har få muligheder for at kunne bestemme over deres eget liv og præge udviklingen i deres samfund. Gennem korte videoer kommer vi tæt på nogle af de arabiske unge, som har sat sig for at skabe en positiv udvikling i deres lokalsamfund og i deres land, og vi hører dem fortælle om, hvad der inspirerer dem til handling, og hvad de drømmer om at ændre.

Derefter går repræsentanter fra gadeidrætsorganisationen GAME, CCPA (Cross Cultures Project Association), Oxfam IBIS og Dansk Ungdoms Fællesråd på scenen og taler om udfordringer og potentialer i arbejdet med at understøtte de unges aktive deltagelse i regionen. Alle organisationer er en del af ungepuljen under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Kl. 14.00-14.30: Interview med Per Stig Møller (Det Konservative Folkeparti)
For 18 år siden tog daværende udenrigsminister Per Stig Møller initiativ til det, der i dag hedder Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Hvilke overvejelser lå der bag beslutningen dengang? Hvordan ser han på udviklingen i regionen siden da? Hvilke tanker har han gjort sig om fremtiden for dansk støtte i den arabiske verden? Steen Nørskov interviewer.

Kl. 14.30-15.00: Kaffepause

Kl. 15.00-16.15: Fremtiden ligger i den arabiske ungdoms hænder. Paneldebat
Næsten halvdelen af befolkningen i den arabiske verden er under 24 år. På trods af massiv arbejdsløshed og manglende muligheder har en del af de arabiske unge ikke mistet gejsten og troen på en bedre fremtid. Hvad kan danske aktører gøre, for at ungdommen i Mellemøsten og Nordafrika bliver set som en ressource frem for et problem i forhold til regionens udvikling og velfærd?

Deltagere:

 • Marie Traasdahl Staal, chef for udvikling og sociale programmer, GAME Denmark
 • Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke
 • Tobias Simonsen, programmedarbejder, KFUM-Spejderne

Kl. 16.30-17.30: Brændpunkter i den arabiske verden. Oplæg
Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, tegner de store linjer i regionen: Fra interne spændinger og staters magtspil til de store bevægelser og tendenser, der gør sig gældende på tværs af den arabiske verden. Hvem har magten, og hvordan ser fremtiden ud?

Kl. 18.00: Aftensmad inspireret af det arabiske køkken

Kl. 18.45: Tak for nu
Busafgang til Vejen Station, så deltagere kan nå toget med afgang kl. 19.14 mod København og Aarhus.

 

Corona

Vi tager naturligvis højde for corona og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger – holder afstand, spritter af m.v. – så alle kan føle sig trygge. Skulle konferencen blive aflyst pga. corona-restriktioner, får deltagerne den fulde betaling retur.

 

Tilmeld dig her