Personlig Storytelling som metode til forandring – seminar

Lær hvordan storytelling kan bruges som værktøj til at tydeliggøre hvilke historier, vi fortæller om os selv, og se personlige videoer af unge jordanere, som har været med Digital Storylab på kursus,

Foto fra en Digital Storylab træning i Amman.
Foto fra en Digital Storylab træning i Amman.

CHALLENGE MY STORY er et projekt, der via den narrative metode Digital Storytelling undersøger forestillinger og opfattelser af køn blandt unge i Mellemøsten. Digital Storytelling er en metode, der tager udgangspunkt i den personlig fortælling og dens kraft til at skabe erkendelse og forandring.

På seminaret vil tre af de unge jordanere, som deltog i projektet, vise deres personlige videoer og fortælle om, hvordan de oplever, at storytelling kan bruges som værktøj til at tydeliggøre hvilke historier, vi fortæller om os selv. Samt til at se hvilke ressourcer og begrænsninger disse historier rummer, og hvilke muligheder vi har for at fortælle nye historier, der udvider vores handlemuligheder.

Seminaret indledes med et crash-course i metoden Digital Storytelling. Herefter fortæller Nikoline Lohmann fra Digital Storylab om hvordan metoden bruges i projektet ”CHALLENGE MY STORY”.

Journalist Lameess A’saf fra nyhedsmagasinet 7iber, Mua’th Isaeid fra Al-Balad Theater og Areej Khreeis fra The National Democratic Institute viser deres personlige videoer og fortæller om, hvordan de kan bruge metoden i deres respektive arbejdsområder.

En repræsentant fra c:ntact-fonden fortæller om at skabe teaterforestillinger på baggrund af de medvirkendes personlige historier. Og programrådgiver i Kvinfo, Connie Carøe Christiansen fortæller om anvendelsen af narrative metoder i Mellemøsten og Danmark.

Oplæggene inviterer publikum til dialog og debat omkring spørgsmålet: hvordan kan en narrativ praksis bruges som forandringsværktøj?

Seminaret er gratis. Tilmelding foregår via mailen info@digitalstorylab.com.

Se Facebook event

CHALLENGE MY STORY er støttet af KVINFO gennem Det Arabiske Initiativ og er et samarbejde mellem Digital Storylab, 7iber og Al-Balad Theater.
www.challengemystory.com