1915-2015 Konference om kvinder i politik med gæster fra MENA

I 2015 har danske kvinder haft stemmeret i 100 år. KVINFO og Institut for Flerpartisamarbejde - DIPD fejrer jubilæet ved at være værter for en international konference om kvinder i politik i dagene op til Grundlovsdag.

Deltagere i KVINFO's forfatningskonference i Yemen 2015. Foto: Niels Bak Henriksen

KVINFO og DIPD benytter fejringen af jubilæet til at kaste lys over de forskellige faktorer, som har været med til at fremme ligestillingen i Danmark og holde det op mod forholdene i forskellige lande verden over. Deltagerne vil få kendskab og viden ikke bare om Danmark, men også om andre lande i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Der vil blive fokus på temaer som politisk vold, alternative veje til politisk indflydelse, kvinder i lokalpolitik og kvinder i global politik. De forskellige indfaldsvinkler vil give deltagerne nye indsigter og gennem møder og networking vil der blive arbejdet på at finde nye veje til at imødegå de hindringer, der stadig er for kvinder i politik.

Konferencen får deltagelse af en lang række af danske og internationale politikere, repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og andre politiske aktører. I alt forventes omkring 200 deltagere fra Danmark og internationalt.

Næsten alle KVINFOs partnere i Mellemøsten og Nordafrika, der arbejder med kvinders politiske deltagelse er med på konferencen. Op til konferencen arbejder de med at håndtere de vigtigste problemer og mulige løsninger og veje til at imødegå dem i samarbejdsprogrammet fremover.

Deltagelse kun efter invitation.

Læs mere på KVINFO’s hjemmeside