Konference: Den fælles indsats mod seksuel vold i Danmark og MENA

I anledning af 100-året for kvinders valgret i Danmark inviterer Kvinderådet d. 27. – 28. maj til en international konference i København, der stiller skarpt på seksuel vold i Danmark, Egypten, Marokko og Syrien.

Kvinderådets partnere i Voldsobservatoriet. Foto: Janne Louise Andersen

2015 er også året hvor FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed har 15 års jubilæum – konferencen sætter fokus på den vold, syriske kvinder udsættes for som led i konflikten i Syrien og i nabolandene som syriske flygtninge og kaster et kritisk blik på Danmarks forpligtelser over for Resolution 1325.

Fremtrædende kvinderettighedsforekæmpere fra Danmark, Mellemøsten og Nordafrika vil være til stede på konferencen for at stille skarpt på aktuelle problemstillinger og aspekter af seksuel vold mod kvinder.

Kampagner og aktivistiske initiativer i samtlige lande skaber opmærksomhed på problemet og forebygger volden – konferencen skaber debat og dialog om hvordan kvinderettighedsaktivisterne i Danmark og Mellemøsten bygge videre på hinandens bestræbelser på at bekæmpe vold mod kvinder. Konferencen synliggør og diskuterer fælles udfordringer, ligheder og forskelle i Danmark, Egypten, Marokko, Libanon og Syrien i bekæmpelsen af seksuel vold mod kvinder.

Konferencen er arrangeret bl.a. i samarbejde med KVINFO, Danner, LOKK og EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) med støtte fra Det Arabiske Initiativ

Konferencen vil foregå på engelsk.
Tilmeldingsfrist: 20. maj til KVR@kvinderaad.dk. Angiv dato for deltagelse og evt. organisation.

For flere informationer og detaljer se Kvinderådets hjemmeside.