Bliv rustet til anti-radikalisering og få indflydelse på Anna Lindh netværket

Det danske ALF-netværk skyder det nye år i gang med netværksmøde og spændende oplæg.

Nye som gamle medlemmer af ALF-netværket kan denne eftermiddag blive inspireret på civilsamfundets rolle i kampen mod radikalisering og voldelig ekstremisme samt komme med forslag til aktiviteter og fælles initiativer for netværket.

Netværket får besøg af Birgitte Søgaard Lauta, som er senioranalytiker i det private efterretnings-, analyse- og sikkerhedsfirma, CERTA, og som tidligere har været regionsleder i Mellemøsten for Danmission.
Birgittes oplæg vil tage afsæt i en ny rapport fra CERTA og TrygFonden. Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan man lokalt kan ruste sig mod ekstremisme og sætte ind tidligt. Rapporten konkluderer bl.a. at anti-radikaliseringsindsatsen i Danmark i højere grad bør understøtte og foregå gennem aktører og aktiviteter i civil- og lokalsamfundet.

Efter foredraget vil vi afholde årets første netværksmøde, hvor vi bl.a. vil komme ind på:
• Hvad er ALF og hvad kan netværket bruges til?
• Præsentation af nye og gamle medlemmer
• Ressourcer og funding-muligheder i ALF
• Hvordan kan vi arbejde sammen om fælles initiativer?
Tilmelding til netværksmødet skal ske til netværkskoordinator, Line Stange Ramsdal (Lra@danmission.dk / 41 999 317) senest den 9. marts.

Alle interesserede er velkomne til netværksmøde og foredrag i ALF Netværket. Nye medlemmer af ALF-netværket kan tilmelde sig netværket her.

ALF fakta:
Anna Lindh Foundation er en mellemstatslig institution bestående af 42 medlemslande, der samler civilsamfund og borgere på tværs af Europa og Mellemøsten for at opbygge tillid, forbedre dialog og skabe gensidig forståelse. Anna Lindh Foundation driver således det største netværk af civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme interkulturel dialog.
For mere information om det danske ALF-netværk
Følg det danske ALF netværk på Facebook