Tag pulsen på forholdene for det egyptiske civilsamfund

Bliv opdateret på menneskerettighedssituationen i Egypten når Institut for Menneskerettigheder og Euromed Human Rights Network præsenterer de nyeste undersøgelser omkring forsamlingsfrihed i det egyptiske civilsamfund.

Billede fra EMHRNs Egypten rapport Muzzling Dissent: Freedom of Assembly under Threat in the Euro-Med
Billede fra EMHRNs Egypten rapport Muzzling Dissent: Freedom of Assembly under Threat in the Euro-Med

I de seneste år er der sket en forøgelse af borgere, der bruger egyptiske offentlige rum til at give udtryk for deres synspunkter som et middel til at udøve deres ret til at deltage i varetagelsen af ​​offentlige anliggender. To nye undersøgelser peger imidlertid på, at civilsamfundets forsamlingfrihed i det offentlige rum udfordres af overdreven magtanvendelse ved fredelige demonstrationer, vedtagelse af restriktive love og stigende kriminalisering, chikane og vilkårlige arrestationer af civilsamfundaktører. Disse undersøgelser er henholdsvis ‘Freedom of Assembly under threat: Muzzling Dissent in the Euro-Mediterranean Region’ af Euromeds Human Rights Network, og ‘Public Participation overview, Egypt’, udarbejdet af Egyptian Network for Public Participation (ENPP).

Konklusionerne af disse rapporter vil blive præsenteret på dette seminar hos Institut for Menneskerettigheder, og bliver en unik mulighed for alle interesserede i menneskerettighedssituationen i Egypten for at drøfte situationen omkring forsamlingsfrihed samt forholdene for menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Egypten. Deltagerne vil omfatte eksperter, repræsentanter for civilsamfundet og egyptiske menneskerettighedsforkæmpere.

Mødet vil blive afholdt på engelsk – og vil blive efterfulgt af frokost og networking.

Se programmet og tilmeld dig på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside