Danmission afholder seminar i Libanon

Danske og libanesiske eksperter skal sammen producere en håndbog om religion og medborgerskab.

Foto: Søren Kjeldgaard

Seminaret i Libanon er første del af projektet IIC; Interfaith Education for Intercultural Citizenship

Danske og libanesiske eksperter skal samarbejde om at producere en håndbog om medborgerskab og religion til brug i Libanon. Håndbogen vil have fokus på, hvordan religion og medborgerskab går hånd i hånd og ikke – som det ellers nogen gange fremlagt – er selvmodsigende. Religion og religiøse mennesker har et også et civilt ansvar, og det er et vigtigt budskab at få frem, ikke mindst i en libanesisk kontekst. Projektet er støttet af DAI – og udføres i samarbejde med Adyan (www.adyanvillage.net) 

Adyan er en interreligiøs organisation, der arbejder for at styrke relationen mellem religiøse grupper i Libanon og i den arabiske verden. Adyan blev etableret i 2006 og har siden 2010 haft et tæt samarbejde med Danmission. Adyan arbejder især for at øge bevidsthed og viden om religiøse og interreligiøse emner, især inden for pluralistiske samfund.

Workshop; Interfaith Education for Intercultural Citizenship (IIC)

Kontaktperson: Jens Juul Petersen jjp@danmission.dk