Hvordan kan vi bruge vestlig psykologi til at behandle ikke-vestlige klienter?

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur inviterer onsdag d. 8. oktober til dialogseminar med fire erfarne oplægsholdere, der hver især har en lang erfaring med brugen af vestlige terapiformer i en ikke-vestlig kontekst.

Foto: Dignity

Behandlingsformer så som psykoterapi, psykologi og psykiatri er primært blevet udviklet i den vestlige verden og indenfor en kultur, der blandt andet promoverer individualisme, valgfrihed og grænsesætning. Men mange sundhedsfaglige medarbejdere i Danmark møder ofte patienter, der kommer fra en ikke-vestlig baggrund. Patienter, der kommer fra kulturer, der i stedet promoverer kollektivisme, familie og pligt, og som opfatter og behandler psykisk sygdom anderledes, end vi gør i den vestlige verden.

Så hvad sker der, når man bruger vestlig psykologi til at behandle ikke-vestlige patienter?

På dette seminar vil vi kigge på de udfordringer, der ligger i at bruge vestlig psykologi i behandlingen af ikke-vestlige patienter, og vi vil diskutere hvordan vi kan tilpasse psykologien, så vi opnår bedre resultater. Vi vil også kigge nærmere på de kulturelle aspekter, der kan stå i vejen for terapien, traditionelle måder at forså og behandle psykisk sygdom på i ikke-vestlige samfund samt få den nyeste forskning og indsigt i, hvad der virker i Mellemøsten.

Vores fire oplægsholdere er:
Issam Smeir
Jordan/USA. Klinisk psykolog specialiseret i at behandle ofre for organiseret vold og har arbejdet med flygtninge og ofre for tortur fra over 30 lande. Han er ekspert i Narrative Exposure Therapy og træner  og superviserer på nuværende tidspunkt arabiske psykologer og psykiatere i metoden under DIGNITY’s MENA program.

Peter Polatin
USA. Psykiater og ekspert i folkesundhedsvidenskab, som er specialiseret i identifikation og behandling af torturoverlevere, social genoprettelse i post-konflikt områder samt kollektivt mentalt helbred i regioner med begrænsede ressourcer.

Rabih El Chammay
Libanon. Psykiater primært arbejdende i Libanon og Mellemøsten med fokus på flygtninges mentale sundhed.Direktør for det nationale program for psykisk sundhed under Ministeriet for Folkesundhed i Libanon.

Mona Zaghrout Hodaly
Palæstina. Psykolog med focus på trauma og psykosociale tilgange til behandlingen af ofre for traumer, inklusiv ofre for frihedsberøvelse og tortur. Konsulent, træner og facilitator i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

PROGRAM
14.30-15.00 Ankomst og kaffe

15.00-17.00 Oplæg ved de fire oplægsholdere

17.00-18.00 Diskussion og opsummering

Seminaret foregår på engelsk.

Tilmelding på nc@dignityinstitute.dk (det er gratis at deltage)