Konference om interreligiøs dialog som middel mod voldelig ekstremisme

Danmission og partnere i den arabiske verden inviterer i februar til en konference, der sætter spot på den interreligiøse dialogs forbyggende effekt på voldelig ekstremisme og polarisering i samfundet.

Leaders of Interreligious Understanding and counterekstremism seminar i Libanon. Foto: Janne Louise Andersen

Polarisering og voldelig ekstremisme er udfordringer, som både Europa og den arabiske verden står overfor. Under titlen ”Preventing violent extremism through interreligious dialogue” sætter en konference sidst i februar spot på, hvordan interreligiøs dialog og interreligiøst samarbejde kan være med til at imødegå disse udfordringer.

Her vil eksperter, politiske beslutningstagere og medier præsentere deres overvejelser og erfaringer med, hvordan en tilgang med fokus på interreligiøsitet og mangfoldighedsledelse kan have en forebyggende effekt i Danmark såvel som i den arabiske verden.

Bag konferencen står Danmission og partnere i den arabiske verden. Konferencen markerer femårsdagen for arrangørernes fælles projekt ’Leaders for interreligious understanding’, der er støttet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Projektet har siden 2011 uddannet over 100 unge ledere – blandt andre journalister, religiøse ledere, civilsamfundsaktører og kunstnere – i ledelse med fokus på religiøs diversitet og social modstandsdygtighed som værn mod ekstremisme og radikalisering.

Konferencen vil foregå på engelsk. Du kan læse programmet her.

Tilmelding

For at deltage i konferencen, skal du registrere dig – registrering skal ske til Danmission (jsb@danmission.dk) senest 10. februar.