Kvinderådet træner jordanske kvinder i politisk deltagelse

40 jordanske kvinder skal trænes i at spotte barrierer for politisk deltagelse - til november kommer 10 af kvinderne til Danmark for at følge kommunalvalget

Susanne Langer og Majken Lundberg (th) fra Kvinderådet sammen med en jordansk partner

Som start et stort fælles projekt afholder Kvinderådet og den jordanske organisation ZENID et seminar med titlen ”Interne og eksterne barrierer for kvinders politiske deltagelse” d. 28-30 september i Karak og d. 1-3 oktober i Aqaba.

Deltagerne er politisk aktive kvinder, der enten har opstillet til valg eller vil gøre det, og træningen har fokus på indre og ydre barrierer, som kvinder har og møder i forhold til at være politisk aktive. Gennem oplæg og konkrete øvelser skal kvinderne selv finde de barrierer de møder og diskutere, hvordan man går op imod dem. De barrierer kvinderne definerer, vil der så gennem yderligere træning fra ZENIDs side blive gået yderligere i dybden med.

På turen deltager Majken Lundberg fra Kvinderådets sekretariat og to af Kvinderådets styrelsesmedlemmer: Susanne Langer, der sidder i Kvinderådets styrelse for Enhedslisten og er valgt ind i Region Hovedstaden og Bayan Gubrail, der også sidder i Kvinderådets styrelse.

Der trænes i alt 40 kvinder, hvoraf 10 af dem kommer til Danmark i november under kommunalvalget.

ZENID er en ”træningsgren” under den større organisation JOHUD, der beskæftiger sig med udviklingsprojekter. Kvinderådet samarbejder med den del af ZENID der har fokus på kvinde projekter og kvinders rettigheder. JOHUD har Community Development Centres over hele Jordan og det er i disse centre i hhv. Karak og Aqaba de to træningsseminarer foregår.