Vær med når UM og DUF debatterer Danmarks rolle i verden

Mere Danmark i Verden: Udenrigsministeriet inviterer til debat om læren fra 1864 – og betydningen for dansk udenrigs- og udviklingspolitik.

Eksportrådet logo, Udenrigsministeriet
Eksportrådet logo, Udenrigsministeriet

2014 markerer 150-året for krigen i 1864, en af de vigtigste begivenheder i nyere dansk historie og som prægede Danmarks nationale identitet og udenrigspolitik mange år efter. Det bruger Udenrigsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til at sætte fokus på læren fra krigen i 1864 og de historiske forudsætninger for nutidens og fremtidens udenrigs- og udviklingspolitik.

Program:
Kl. 14:00-14:20: Velkomst og indledende bemærkninger ved udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren samt ordstyrer.

Kl. 14:20-15:20:  Paneldebat: Krigen i 1864 satte markante spor på Danmarks selvopfattelse som udenrigspolitiske stormagt. Hvilke erfaringer kan drages fra 1864 ift. Danmarks ageren på den internationale scene, fx når det kommer til diplomati, internationalt og regionalt samarbejde, udenrigspolitiske værktøjer m.m.? Og hvor bør Danmark lægge sit udenrigs- og udviklingspolitiske fokus de kommende år?

Paneldeltagere:
• Udenrigsminister, Martin Lidegaard
• Handels- og udviklingsminister, Mogens Jensen
• Medlem af DUF’s Styrelse, Alexander Grandt Petersen
• Forfatter (til bl.a. en række bøger om 1864) og adjungeret professor ved SDU, Tom Buk-Swienty
• Generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl
Ordstyrer: Michael Ehrenreich, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab

Kl. 15:20-15:30: Opsummering og afsluttende bemærkninger

Tilmelding sker efter først til mølle princippet og sendes til ftdebat@um.dk senest fredag den 26. september 2014 kl 14.00. Angiv venligst dit fulde navn (og evt. organisation).

Læs mere om arrangementet, som er et led i den udenrigs- og udviklingspolitiske debat ”Mere Danmark i verden/#dkiverden”, som de to ministre lancerede den 27. august 2014.

Alle kan deltage i debatten på Twitter med hashtagget #dkiverden og på Jyllands-Postens hjemmeside