Mød den nye handels- og udviklingsminister Mogens Jensen

Ulandsfagligt Selskab har traditionen tro indbudt den nye minister med ansvar for u-landsbistanden til at mødes med selskabets medlemmer.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Foto: Socialdemokraterne
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Foto: Socialdemokraterne

Ministeren vil præsentere sig selv, hvad han står for og hvilke forandringer han vil lave.  Derudover er ministeren blevet bedt om at overveje følgende spørgsmål:

1. Hvilken betydning – om nogen vil det få, at handels- og udviklingsporteføljerne nu er under den samme minister?

2. Hvilken vægt lægger ministeren på ”lighed” (equity) i udviklingssamarbejdet?

3. Hvilken rolle ser ministeren for den danske ressourcebase?

4. Hvilken rolle ser ministeren, at budgetstøtte og multilaterale organisationer skal spille i det danske udviklingssamarbejde i årene fremover?

Efter en kort præsentation vil der være lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med Mogens Jensen.

Der vil blive serveret the, kaffe og en småkage før mødets start, så kom i god tid.

Deltagelse er gratis. Tilmelding på dette link: https://ida.dk/en/event/310270