Offentligt seminar om visionen for fremtidens Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Vær med når udenrigsminister Kristian Jensen fremlægger sin vision for fremtidens Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Udenrigsministeriet inviterer til et offentligt seminar tirsdag den 6. september 2016 klokken 14.00-15.45 om en ny fase af Det Arabiske Initiativ: Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

På seminaret vil udenrigsminister Kristian Jensen fremlægge sin vision for DAPP, efterfulgt af en paneldebat bestående af udvalgte udviklingspolitiske ordførere og relevante eksperter, der hver især vil komme med deres bud på, hvordan DAPP bør se ud.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til panelet og melde sig i debatten om DAPP. Se detaljeret program nedenfor:

Program
14.00-14.05 Velkommen og introduktion til dagen v. moderator Adam Holm

14.05-14.15 Udenrigsministeren præsenterer visionen for Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram for de kommende fem år (2017 – 2021)
14.15-14.25 5 skarpe til Udenrigsministeren – hvorfor et dansk DAPP engagement i MENA-regionen? (v. moderator)
14.25-14.50 Paneldebat: udvalgte udviklingspolitiske ordførere, seniorforsker ved DIIS Rasmus Boserup og professor ved Århus universitet Martin Paldam
14.50-15.40 Spørgsmål og kommentarer fra salen til panelet
15.40-15.45 Afrunding

Det nye udkast til programdokument for DAPP kan læses her

Arrangementet vil foregå på dansk og vil finde sted i stuen i Eigtveds Pakhus (Sal III). Der vil være mulighed for at komme en halv time før seminarets start og netværke.

Tilmelding
Deltagelse kan kun ske ved forudgående registrering. Du kan registrere dig på dette link.

Der gøres opmærksom på, at der er begrænsede pladser, samt at sidste frist for tilmelding er den 28. august.