Partnerskaber for handling: Internationale partnerskaber til debat og refleksion

FN’s 17. Verdensmål kalder på handling gennem partnerskaber. Idéen bag er, at visionen for en bæredygtig verden kun kan realiseres gennem et stærkt globalt samarbejde på tværs af landegrænser, sektorer og aktører. Men hvad vil det egentlige sige at arbejde i partnerskab?

Mandag d. 11. november inviterer DUF og KFUM-Spejderne til et åbent arrangement, hvor vi sammen sætter internationale partnerskaber til debat og refleksion. For hvad får organisationer ud af at arbejde i partnerskab, og hvilke udfordringer er der? Og hvad er der særligt ved at arbejde i partnerskaber mellem danske unge og unge i Mellemøsten og Nordafrika?

På dagen skal vi høre fra – og gå i dialog med – eksperter på området, herunder:

  • Lone Bildsøe Lassen, f.hv. direktør for Det Danske Hus i Palæstina, nuværende konsulent og partner i Nordic Consulting Group

Lone har som direktør for Det Danske Hus i Palæstina faciliteret dialog og kulturel udveksling mellem palæstinenske og danske organisationer – med særlig fokus på at fremme gensidig respekt og forståelse mellem Danmark og Palæstina. Lone vil dele ud af sine erfaringer med, hvad der kendetegner ligeværdige og gensidigt gavnlige partnerskaber, og hvilken særlig rolle unge kan spille i denne sammenhæng.

  • Rikke Hostrup Haughbølle, konsulent og forsker med speciale i politik, islam og kultur i Tunesien og de arabiske lande.

Rikke har en ph.d. i arabisk, samfundsforhold fra Københavns Universitet, og har udover sin forskning gennem årene også bidraget med analyser for internationale organisationer og ministerier som arbejder i de arabiske lande. Rikke har blandt andet ledet et større studie for Udenrigsministeriets MENA-kontor med fokus på dialogmålsætningen i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Rikke vil præsentere partnerskabsideen bag programmet og pege på nogle af de udfordringer der findes for at idealet om at arbejde i partnerskab kan lykkes i praksis

  • Pia Risør Bjerre, DUFs ungdomsdelegat på temaet ’Partnerskaber og Demokrati’

Pia er en af DUFs seks ungdomsdelegater, som repræsenterer danske unge i internationale for a. Pia har været aktiv i De grønne pigespejdere i mange år og har været frivillig i DUFs dialogambassadørprogram, hvis formål er at bygge bro mellem unge i Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien. Pia vil bidrage med sine erfaringer med ung-til-ung samarbejde samt synspunkter på, hvilken rolle ungdommen kan og bør spille, når det gælder det 17. Verdensmål.

Program for arrangementet:

• 16:00: Velkomst

• 16:15: Inspirationsoplæg om KFUM-Spejdernes partnerskab med de tunesiske spejdere

• 16:30: Paneldialog med temaet ’internationale partnerskaber’ og efterfølgende dialog

• 18:00: Opsamling, herefter sandwich og forfriskninger

Arrangementet er gratis, men kræver tilmeldig via dette link.

Mere om DUF og KFUM-Spejdernes engagement i Mellemøsten og Nordafrika

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd støtter og vejleder ungdomsorganisationer i Danmark, som ønsker at etablere internationale partnerskaber med ligesindede ungdomsorganisationer. Et eksempel er KFUM-Spejdernes succesfulde – og mere end 10 år lange – partnerskab med den tunesiske spejderorganisation ‘Les Scouts Tunisiens’, der med støtte fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram arbejder for at engagere tunesiske unge i demokratiet og civilsamfundet.