UNDP tager pulsen på den offentlige deltagelse i Egypten

Hvordan sikrer man offentlig deltagelse i samfund med svage demokratiske strukturer? Institut for Menneskerettigheder og MENA-Netværket har inviteret UNDP's regerings- og antikorruptions ekspert til at præsentere studier af den offentlige deltagelse i Egypten efter revolutionen.

Retten til offentlig deltagelse er en grundlæggende menneskeret og stærke mekanismer og procedurer for offentlig deltagelse er en uundværlig del af ethvert demokratisk samfund. Men hvordan sikrer man offentlig deltagelse i sammenhænge med svage eller mangler demokratiske strukturer?

Institut for Menneskerettigheder og MENA-Netværket har inviteret Yasmin Khodary, Governance and Anticorruption Program Manager i UNDP, til at tale om offentlig deltagelse i Egypten efter 25. Januar Revolutionen. Yasmin Khodary vil præsentere casestudier af to specifikke processer for offentlig deltagelse i forbindelse med loven om retten til information og den nationale handlingsplan. Hun vil diskutere styrker og svagheder ved de to processer , der skitserer erfaringer og anbefalinger til fremtidige processer for offentlig deltagelse i lignende sammenhænge.

Yasmin Khodary er Governance and Anticorruption Program Manager i UNDP’s Social Contract Center, hvor hun har specialiseret sig i vurdering af regeringsførelse og offentlige deltagelsesprocesser. Yasmin fik sin MA fra American University i Kairo og har to Ph.d. grader, en i Udviklingsstudier fra American University of London og en i International Relations fra Kairo Universitet.

Programme

13:00              Welcome – Lis Dhundale, Danish Institute for Human Rights

13:10              Public Participation: Case Studies from Egypt – Yasmin Khodary, UNDP Social Contract Center, Cairo

14:00             Questions and debate

 

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Marie Juul Petersen, mape@humanrights.dk