Syrisk aktivist og journalist deler deres oplevelser midt i syrisk medie-vakuum og information-overload

Hør øjenvidneberetninger fra en syrisk aktivist og journalist og få nye perspektiver på nyhedsformidlingen om Syrien.

Plakat fra Jafra Foundation Facebook side
Plakat fra Jafra Foundation Facebook side

Med den begrænsede adgang til Syrien begyndte professionelle medier at stole mere og mere på information fra lokale mediefolk, borgerjournalister og medieaktivister samt almindelige mennesker, som uploader vidnesbyrd, fotos og videoer til nettet. Som tilskuere langt væk, der forsøger at følge udviklingen i Syrien online, finder vi information, der stritter i alle retninger. Og vender vi os til vores betroede medier, bliver vi også mødt af usikkerhed og nyhedsoplæsere, som ikke kan garantere ægtheden af de videosekvenser, de viser.
Hvordan påvirker denne mudrede strøm af information og tilblivelse af nyhedshistorier vores forståelse af, hvad der sker i Syrien?

Wesam Sabaaneh er programkoordinator for Jafra Foundation for Relief and Youth Development i Yarmouk Camp i Damaskus, et område, der har været under belejring det meste af de sidste to år. Han vil dele sin og andre aktivisters virkelighed og deres erfaringer med oplysningsformidling, hvad enten det er i arbejdet med Yarmouk News, en Facebook-side, hvor bidragydere formidler deres virkelighed i updates, fotos og video eller ved at fodre den internationale presse information. En farlig bestræbelse, der har kostet flere af hans venners liv.
Sabaanehs vidneberetning åbner op for en debat om den rolle medieaktivister spiller og den pris, de betaler samt mulighederne og begrænsningerne for borgerjournalistik. Hvad er de historier, der aldrig når de internationale overskrifter, blot fordi oplysningerne aldrig kom ud, eller fordi afsenderen ikke blev anset som troværdig? Kan skepsis over nyhedsstrømmen og tvivlsomme kilder i sidste ende bidrage til offentlig apati om Syrien?

For at diskutere dette har vi inviteret Rafa Alfasi, en professionel kvindelig radiojournalist, som arbejder på en syrisk radio støttet af International Media Support og  Jakob Skovgaard-Petersen, professor i Mellemøststudier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Skovgaard-Petersen har fulgt mediedækningen af Syrien tæt, særligt blandt arabiske medier. Han har senest udgivet “The Caliphate in Contemporary Arab TV Culture” and “Islam on TV in the Arab world”.
Samtalen vil blive modereret af Politikens tidligere Mellemøstkorrespondent Adam Hannestad, der i dag er international økonomiredaktør på Politiken.

For tilmelding og mere information kontakt Anne Herholdt: ahe@cku.dk

Se arrangementet på Facebook

Arrangementet er arrangeret af MENA-netværket i Danmark , Anna Lind Foundation og Center for Kultur og Udvikling

 

[ENGLISH]

Syria, between a media vacuum and information overload.

Hear first hand witness accounts from a Syrian activist and a Syrian journalist og take part in the discussion about the production of news about Syria.

As access into and around Syria became increasingly difficult, professional media began relying more and more on information from local media professionals; citizen journalists and media activists; and ordinary people contributing testimonies, photos and videos. As far-removed spectators trying to follow the development on the ground online, we find information pointing in all directions. And as we turn to our trusted media, we are also met by uncertainty and news anchors saying they cannot verify the authenticity of the footage they show.
How does this muddy flow of information and formation of news stories affect our understanding of what is happening in Syria? What are the stories that never make the international headlines simply because the information never got out, or was not deemed trustworthy?

Wesam Sabaaneh is the program coordinator for Jafra Foundation for Relief and Youth Development in Yarmouk Camp in Damascus, an area that has been under siege for most of the past two years. He will share the experience of him and fellow activists in disseminating information, either to Yarmouk News, a Facebook page where contributors convey their reality in articles, photos and video or by feeding the international press information. A dangerous endeavor that has cost several of his friend’s lives. His account opens up a debate about the role media activists play and the price they pay and the limitations of citizen journalism.
To what extent does Arab and international media frame the war in Syria, even misinform?
Has skepticism about the news flow and dubious sources contributed to public apathy about Syria? Might there also be positive aspects of the new communication landscapes?

To discuss this we have invited Rafa Alfasi, a professional radio journalist working on a Syrian radio supported by International Media Support and Jakob Skovgaard-Petersen, professor of Middle East Studies at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies at the University of Copenhagen. Skovgaard-Petersen has been following the media coverage of Syria closely, especially among Arab media. He has recently published “The Caliphate in Contemporary Arab TV Culture” and “Islam on TV in the Arab world”.
The conversation will be moderated by Adam Hannestad, who is currently the International Economy Editor at Politiken and a former Middle East correspondent.

RSVP and more information contact Anne Herholdt: ahe@cku.dk

See the event on Facebook

The event is organized by the MENA Network in Denmark, Anna Lind Foundation and Centre for Culture and Development