Todages workshop om Køn og Rettigheder – fra begreb til praksis

Kom til en todages workshop og hør hvordan arbejde med rettigheder kan udmøntes i praksis i ngo-arbejde og ikke bare som et abstrakt begreb.

Arkiv foto: Jens Juul

Forum for Rettigheder og Udvikling og KVINFO afholder en todages workshop med indføring i hvorledes arbejde med rettigheder kan operationaliseret i ngo-arbejde og udmøntes  i praksis og ikke bare som et abstrakt begreb. Workshoppen vil introducere analytiske rammer til at belyse, hvorledes kønsrelationer begrænser udøvelse af rettigheder, og den vil bruge deltagernes egne erfaringer til at forstå udøvelse af rettigheder og hvordan man adresserer kønsrelaterede begrænsninger. Den vil undersøge hvilke kompetencer, der er behov for, hos organisationer, der arbejder med køn og rettigheder og hvorledes man opnår disse kompetencer.

Workshoppen afholdes af kønsteamet KIT Royal Tropical Institute fra Holland, som tidligere samarbejdet med danske ngo’er igennem det tidligere netværk for køn, Gendernet, om at udvikle en online Gender and Rights Resource Guide samt om workshops med henblik på at kapacitetsopbygge inden for områderne køn og rettigheder. Til denne workshop vil en revideret udgave af guiden desuden blive lanceret.

Læs mere om program og tilmelding her: http://fordi.ngoforum.dk/