Ungdommens Røde Kors sætter fokus på hverdagens udfordringer

Ungdomsfrivillige fra Jordan og Palæstina trænes i Life Skills i Amman.

Foto: Ungdommens Røde Kors

Som et led i Ungdommens Røde Kors regionale program under Det Arabiske Initiativ,  skydes implementeringen af Life Skills aktiviteter nu i gang. Det gøres gennem en træning af ungdomsfrivillige fra Jordan og Palæstina.

Formålet med Life Skills er at styrke unges engagement i det samfund, de lever i, ved at give dem kompetencer til at opbygge deres selvtillid og skabe positive relationer til andre. Gennem Life Skills øvelser vil de unge reflektere over forskellige udfordringer i deres hverdag og derved bl.a. lære at håndtere konflikter, at danne forståelse for egne og andres følelser samt at opbygge en større forståelse for, hvordan kønsroller påvirker samfundet.

På træningen skabes der dialog om, hvordan unge mennesker bedst håndterer hverdagens udfordringer og derigennem skaber overskud til at deltage aktivt i civilsamfundet. Tovholdere på træningen er 2 danske ungdomsledere, der i samarbejde med dygtige lokale frivillige står for planlægning og afholdelse.

Træningen er en såkaldt ”træning af trænere”, hvor ungdomsfrivillige fra Jordansk Røde Halvmåne og Palæstinensisk Røde Halvmåne bliver trænet i, hvordan de kan videregive den viden og erfaring, de tilegner sig, til andre frivillige fra deres lokalafdelinger i Røde Kors/Røde Halvmåne bevægelsen. Derfor er der stort fokus på at udvikle de ungdomsfrivilliges kompetencer inden for planlægning, afholdelse og facilitering af Life Skills aktiviteter samt videreformidling af disse kompetencer.

På træningen deltager også et hold ungdomsledere bestående af en ungdomsfrivillig fra Danmark, Jordan og Vestbredden finansieret via Dansk Ungdoms Fællesråd. Deres opgave er at støtte op om Life Skills implementeringen, og motivere de ungdomsfrivillige, så de bruger deres nye kompetencer til at sikre en bedre hverdag for unge i Mellemøsten.

Derved bliver de ungdomsfrivillige nemlig i stand til at påtage sig rollen som katapult for implementeringen af Life Skills aktiviteter i Jordan og på Vestbredden.