DUF’s dialogambassadører

← Gå tilbage til oplægsholdere

Dialogambassadørerne er et samarbejde mellem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og lokale samarbejdspartnere i Jordan, Egypten og Tunesien. Med afsæt i visionen om at fremme fredelig sameksistens mellem unge i Danmark og den arabiske verden gennem dialog, arbejder DUFs dialogambassadører for at bygge bro mellem unge på tværs af nationale, etniske, sociale, ideologiske og andre skillelinjer. Dialogambassadørerne er foreningsaktive unge fra de fire lande, som uddannes i dialog-facilitering og afholder dialogworkshops og oplæg om deres arbejde for andre unge.

Et oplæg med dialogambassadørerne giver eleverne en større indsigt i, hvad der rør sig hos unge i den arabiske verden i forhold til emner som ungdomsliv, religionens rolle i samfundet, kønsroller m.m. Det er en mulighed for at høre mere om dialogambassadørernes arbejde og for at møde foreningsaktive unge fra Danmark og den arabiske verden i øjenhøjde.

Oplægget kan fokusere på et specifikt land eller regionen som helhed, en eller flere relevante tematikker eller om dialogambassadørernes arbejde med dialog. I kan være med til at bestemme det præcise emne for oplægget i samarbejde med dialogambassadørerne, ligesom det på andre måder kan skræddersyes efter jeres behov.