Mellemøsten får masser af plads i medierne, men det er først og fremmest krig og terror, der er i fokus. Regionen har meget mere at byde på, og det vil DAPP gerne vise danske unge, så de får et nuanceret billede af den arabiske verden.

Derfor har vi i samarbejde med Mellemøstkorrespondent Rasmus Bøgeskov og ekstern lektor på Københavns Universitet Fannie Agerschou-Madsen skabt et undervisningsmateriale til brug på ungdomsuddannelserne og højskoler. Materialet giver en forståelse for særligt unge menneskers drømme og udfordringer i en region i hastig forandring og går bag om de hurtige, konfliktfyldte nyheder.

Vi har udarbejdet en vejledning til undervisere, der fortæller hvordan du bruger materialet i din undervisning og hvilke emner og begreber materialet behandler. Find den her.

Gratis oplæg af eksperter i Mellemøsten og Nordafrika

Du har også mulighed for at få en ekspert ud på din skole og holde et oplæg eller en workshop. Eksperterne kommer fra de civilsamfunds-organisationer, der arbejder under DAPP i MENA-regionen. Det gælder DIGNITY, KVINFO, OXFAM Ibis, Ulandssekretariatet, Dansk Industri, International Media Support, GAME, DUF, Mellemfolkeligt Samvirke og Cross Cultures.

Alle har vigtige historier på hjerte og stor indsigt i deres felt fx kvinderettigheder, pressefrihed eller kampen imod tortur. De fortæller om tendenser fra regionen med udgangspunkt i deres arbejde i de fire DAPP-lande: Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Du har mulighed for at vælge et eller flere emner afhængigt af, hvor langt et oplæg/arrangement, der er tale om. Gå evt. ind under ”partnere” her på hjemmesiden og læs om de projekter, der hører under DAPP, og som oplæggene kan tage afsæt i.  Eller ring eller skriv til os, så lægger vi sammen en plan.

Find yderligere information og kontaktoplysninger her [Link].

Eksempler på foredrag

  • Hvad er tortur i Mellemøsten og Nordafrika, og hvordan stopper vi det?

Et hold elever fra Krogerup Højskole fik et indblik i, hvilke former tortur kan tage i den arabiske verden, hvem der egentlig torturerer, og hvad organisationen DIGNITY gør for at bekæmpe det.

  • Kvinderettigheder i Jordan, Egypten, Tunesien og Marokko

Som en del af en blokdag fik tre samfundsfagsklasser fra Nørre Gymnasium i KBH et oplæg, der blandt andet handlede om, hvorvidt det egentligt går frem eller tilbage for kvinderne i den arabiske region. Oplægget sluttede med en quiz, som de dygtige elever klarede imponerende godt.

  • Dansk-arabiske partnerskaber i Jordan

Inden en studietur til Jordan fik eleverne fra Vallekilde Højskole et oplæg om landet Jordan og om, hvordan Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram som udenrigspolitisk indsats gør sig gældende – med fokus både på de lokale og danske partnere i programmet og på den overordnede indsats.