Der er for mig slet ingen tvivl om, at unge kan skabe forandring. Det kan vi jo se her i Egypten efter revolutionen. Det kan godt være, at revolutionens resultater er begrænsede, hvis du ser på konkrete politiske forandringer, men mentalt er meget blevet anderledes.

Folk tænker mere kritisk og er mere aktive i samfundet. Forandringen er endnu tydeligere hos dem, der er yngre end mig – i dag falder det dem helt naturligt at tale højt, at forlange at deltage, og de får mange idéer. Det oplever jeg i vores virksomhed, hvor de unge med det samme forstår de idéer, vi arbejder ud fra.

Efter revolutionen droppede jeg politik og har i stedet overført mine tanker og visioner om ytringsfrihed, demokrati og rettigheder i praksis i vores familievirksomhed. Vi har i dag retningslinjer, der sikrer ordentlige arbejdsforhold, og en god sundhedsforsikring til alle ansatte, og vi har en boks, hvor alle kan komme med forslag og klager – anonymt, hvis de vil.

Vi tilbyder også undervisning i arbejdstiden til dem af vores ansatte, som er analfabeter, og som ikke kan avancere uden at kunne læse og skrive. Det gør vores medarbejdere trygge og loyale, og det har skabt fremgang for virksomheden. Fabriksarbejdere frygter altid at miste jobbet eller at komme til skade, fordi de forsørger en hel familie, men fordi vi giver dem tryghed, arbejder de mere effektivt. Samtidig er de også mere indforståede med vores visioner og planer, fordi de er med til at fastlægge dem. Det viser sig også på bundlinjen.

Inden jeg bliver 60, håber jeg, at virksomheden kører så godt, at jeg kan forlade direktørstolen og dedikere mig til socialt arbejde. Den forskel, jeg kan gøre i virksomheden, er trods alt afgrænset. Jeg drømmer om at være med til at etablere et hospital eller en skole til de mest udsatte børn.

Som jeg ser det, er den største barriere for forandring i dag økonomien. Mange egyptere må bruge al deres energi på daglige kampe: Det er en krig for dem at finde arbejde, at finde bolig, at skabe en familie. Derfor er det svært at prioritere kampen for frihed og retfærdighed.