Afdelingschef med ansvar for Foreningsudvikling og Unge

Vil du stå i spidsen for DUFs arbejde med uddannelser, foreningsudvikling og unges trivsel og arbejde for, at alle unge kommer med i fællesskabet?

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

10-01-2021

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har de seneste tre år forstærket indsatsen med at understøtte medlemsorganisationerne gennem flere konsulentydelser, netværk, rådgivning og udviklingsprojekter, der har løftet udbuddet af uddannelser til medlemsorganisationer og andre unge. Vi søger en ny chef, der vil lede DUFs arbejde for Det gode ungdomsliv og Et stærkt foreningsliv sammen med medarbejderne i afdelingen for Foreningsudvikling og Unge, DUFs ledelse, eksterne samarbejdspartnere og medlemsorganisationerne.

Afdelingen for foreningsudvikling og unge
Afdelingen består af ni medarbejdere, der arbejder tværfagligt i tæt samarbejde om kerneopgaverne og udviklingsprojekterne, der er defineret i DUFs strategi. Opgaverne spænder bredt fra udvikling af uddannelser i demokrati for unge på ungdomsuddannelser til formidling af værktøjer og viden om unge og foreningsudvikling. Opgaver rettet mod medlemsorganisationerne handler bl.a. om at skabe en god samværskultur i foreningerne, tilbyde lederuddannelse, udføre konsulentopgaver og analysere konsekvenserne af coronakrisen, så det kan bruges i medlemsorganisationerne og i DUFs politiske interessevaretagelse.

Som afdelingschef har du en helt central rolle indadtil som rådgiver for generalsekretæren og den politiske ledelse og som leder af afdelingen. Udadtil er det din rolle at bygge bro til medlemsorganisationerne og understøtte DUFs stemme i civilsamfundet. Du bliver en del af DUFs ledergruppe og vil arbejde tæt sammen med DUFs generalsekretær og formandskab.

Om dig
Vi søger først og fremmest en person, der har ledererfaringer fra en eller flere af vores medlemsorganisationer og brænder for unge, foreningsliv og forpligtende fællesskaber. Den rette kandidat har overblik, er struktureret og dygtig til at forstå rollen som paraplyorganisation for 80 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. Jobbet kræver en person, der hviler i sig selv og kan træffe gode beslutninger uden at gå på kompromis med det gode samarbejde med alle parter.

Den ideelle kandidat har:

  • Erfaring med personaleledelse og gerne en lederuddannelse
  • En leder med stor lyst til at lede og udvikle unge medarbejdere med højt ambitionsniveau og drive
  • Et bredt kendskab til DUFs medlemsorganisationer
  • Erfaring med ledelse af udviklingsprojekter inkl. økonomiforståelse, opfølgning og evaluering
  • Viden om ungdomsliv og er optaget af unges trivsel
  • Tidligere arbejdet med foreningsudvikling – gerne på nationalt niveau
  • Forståelse for uddannelsesaktiviteter som værktøj til organisationsudvikling og gerne erfaring med selv at stå på gulvet
  • En anerkendende og inkluderende leder med høj grad af selvindsigt
  • Erfaring med politisk styrede organisationer, strategisk tæft og kan omsætte store visioner til konkrete planer, der bliver ført ud i livet

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende.

DUF som arbejdsplads
DUF tilbyder en arbejdsplads med gode muligheder for udvikling af dig selv på en ungdommelig og energisk arbejdsplads med både fart over feltet og gode vilkår for balance mellem arbejds- og privatliv. Hos DUF har vi store visioner på dine, ungdommens, demokratiets og foreningernes vegne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er på fuld tid med løn efter kvalifikationer og individuel forhandling. Du må forvente en del rejseaktivitet i hele landet samt aften- og weekendarbejde i rimeligt omfang.

Ansøgningsfristen er d. 10. januar 2021 med tiltrædelse hurtigst muligt herefter. Vi forventer af afholde ansættelsessamtaler d. 18. januar og evt. 2. samtale d. 26. januar.

DUF værdsætter mangfoldighed blandt sine ansatte og opfordrer alle uanset køn, etnicitet eller tro til at søge stillingen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til generalsekretær Louise Juul Jensen på mail: lj@duf.dk eller telefon: 26827052. Send gerne en sms hvis telefonen ikke bliver taget, og så vil der blive vendt tilbage til dig.

Søg stillingen her.