Algeriet- og Tunesiens ambassade søger praktikant

Er du kandidatstuderende, og har du interesse for politik, handel og samfundsforhold i Nordafrika, er et praktikophold på den danske ambassade i Algeriet, der også dækker Tunesien, måske lige dig?

Som praktikant på den danske ambassade i Algier kommer du til at beskæftige dig med hele den udenrigs- og handelspolitiske værktøjskasse. Et praktikophold på ambassaden er en oplagt mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil i et internationalt miljø, samtidigt med at du får et indblik i, hvordan arbejdet foregår i den danske udenrigstjeneste. Vi er et lille, dynamisk dansk-algerisk team og glæder os til at byde velkommen til en studerende med interesse for politik, handel og samfundsforhold i Nordafrika (ambassaden dækker både Algeriet og Tunesien).

Kvalifikationer

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Algier. Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Derudover forventer vi, at praktikanten har følgende kvalifikationer:

·         Afsluttet grunduddannelse fra en samfundsvidenskabelig eller anden relevant universitetsuddannelse

·         Stærke franskkundskaber

·         Selvstændighed, gode kommunikationsevner og fleksibilitet

·         Kendskab til Outlook og Office-pakken

·         Erfaring fra lignende arbejde er en fordel

Om praktikopholdet

Der indgås en praktikaftale for praktikopholdet. Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber i foråret fra den 1. februar til den 31. juli 2021 og i efteråret fra den 1. august 2021 til den 31. januar 2022. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret søndag-torsdag.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på kr. 4.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning

Ansøgning på dansk vedlagt CV, karakterudskrifter og eventuelle anbefalinger, herunder oplysninger om fransksproglige forudsætninger, sendes i én samlet PDF-fil til algamb@um.dk.

Hvis du har spørgsmål til praktikantstillingen, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående e-mailadresse og høre mere.

Ansøgningsfrist

15. september 2020 for forårssemesteret 2021