DIIS søger kommunikationspraktikant til DAPPKOM (Genopslag)

Som praktikant i DAPPKOM vil du komme tæt på det praktiske og strategiske kommunikationsarbejde, både i DAPPKOM og i organisationerne i DAPP.

Dansk institut for internationale Studier har i perioden 17. Augsut 2018 til 31. januar 2019 en ledig praktikplads med tilknytning til Dansk-Arabisk Partnerskabsprograms kommunikationsenhed (DAPPKOM).

Praktikpladsen, som er ulønnet, kan ikke forlænges ud over de 5 måneder. Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) er Udenrigsministeriets samarbejdsprogram i MENA-regionen. Programmet består af en række danske NGO’er, der i samarbejde med lokale organisationer arbejder for at fremme ligestilling, pressefrihed, jobskabelse, menneskerettigheder mm. – særligt for arabiske kvinder og unge.

DAPPKOM er programmets kommunikationsenhed, der i tæt samarbejde med organisationerne arbejder for, at de gode resultater eller det store behov for støtte får den opmærksomhed det fortjener både i Danmark og i regionen. Vi har sat nogle store skibe i søen i 2018, og vores team drømmer om en praktikant, der vil være med på holdet i et spændende efterår.

Som praktikant i DAPPKOM vil du komme tæt på det praktiske og strategiske kommunikationsarbejde, både i DAPPKOM og i organisationerne i DAPP. Du vil få indblik i, hvordan og hvor forskelligt NGO’ere kommunikerer om deres aktiviteter og projekter, og du vil få mulighed for, at prøve kræfter med tekstproduktion, pressearbejde, podcast- og videoproduktion samt afholdelse af store events.

Du vil fx blive involveret i:

  • Løbende kommunikation om Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram på diverse platforme
  • Arrangere aktiviteter på Ungdommens Folkemøde i samarbejde med teamet og organisationerne
  • Produktion af artikler om MENA til DAPPs nyhedsbrev
  • Arrangere events i Danmark og MENA
  • Pressearbejde i samarbejde med teamet

Stillingen som praktikant hos DIIS kræver, at du er selvstændig og ansvarsbevidst. Til gengæld vil du få mulighed for reelt at prøve kræfter med professionelt kommunikationsarbejde, få masser af sparring og vejledning og få bygget et netværk i en række store NGO’ers kommunikationsenheder. 

Generelt for stillingen  

Som praktikant vil du blive inddraget fagligt og socialt i det daglige arbejde og vil kunne benytte DIIS’ bibliotek på favorable betingelser.

For at komme i betragtning til praktikpladsen skal du ud over din ansøgning skrive en motiveret redegørelse på max. 1 A4-side med nedenstående punkter:

◾ Kort redegøre for, hvad du fagligt forventer at få ud af at være praktikant på DIIS

◾ Angive hvilket studium, der forventes at meritere dit praktikophold, med hvor mange ECTS-points, og under hvilke rammer.

Det er tillige et krav, at du kan opnå ECTS-point på basis af praktikopholdet. Derfor bliver din første opgave som praktikant, at udarbejde en plan for praktikopholdet i samarbejde med din praktikvejleder på universitetet og din mentor på DIIS, herunder de overordnede opgaver og forventede output.

Vi ser gerne, at du er kandidatstuderende på en relevant uddannelse inden for kommunikation. Du skal skrive klart og fængende og have evne til at målrette din formidling til forskellige målgrupper på både dansk og engelsk. Kendskab til arabisk er en fordel, men ikke et krav. Derudover forventes du at have kendskab til MENA-regionen.

Spørgsmål til arbejdet i enheden kan rettes pr. e-mail til: Kommunikationsmedarbejder Sarah Borger på sabo@diis.dk

Generelle spørgsmål om ansøgningsprocessen og praktikpladsen kan sendes til hr@diis.dk

Ansøgning, inklusiv CV og eksamenspapirer skal være os i hænde inden den 15. juni 2018 kl. 12.00 (middag). Ansøgninger modtaget efter deadline, vil ikke komme i betragtning. Bemærk venligst, at du kun kan søge gennem vores e-rekrutteringssystem på linket nedenfor.

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge praktikpladsen, uanset alder, køn, seksuel orientering, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Søg stillingen gennem DIIS’ rekrutteringsystem her.