DUF søger international konsulent til at arbejde med DUFs MENA-program

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd søger en dygtig international konsulent til at varetage projektledelse, administration og facilitering i relation til DUFs partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ.

Der er 12 ansatte i den internationale afdeling, der forvalter puljemidler til DUFs medlemsorganisationers internationale projekter. Vi arbejder med initiativer, der støtter unges engagement og indflydelse i udviklingslandene og MENA-regionen. Du kan læse mere om DUFs internationale arbejde påduf.dk/internationalt.

Dine arbejdsopgaver
Som international konsulent i DUF kommer du til at arbejde tæt sammen med de andre ansatte i den internationale afdeling. Dine arbejdsopgaver omfatter at:

 • Virke som programansvarlig for DUFs partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ
 • Virke som DUFs projektleder på det tværpolitiske netværk i Egypten, som vi driver i samarbejde med Institut for Flerpartisamarbejde og Det Dansk Egyptiske Dialoginstitut.

Ansøgerprofil 
DUF søger en international konsulent, der har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde, særligt kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer.

Du skal opfylde det meste af nedenstående:

 • Erfaring med projektstyring og -administration
 • Gode skriftlige formidlingsevner, både på dansk og engelsk
 • Godt kendskab til dansk udviklingspolitik
 • Godt førstehåndskendskab til MENA-regionen og gerne kundskaber inden for arabisk eller fransk
 • Relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
 • Erfaring med facilitering og/eller undervisning
 • Stærke relationelle kompetencer
 • Brænder for at engagere danske ungdomsorganisationer i internationalt arbejde
 • Erfaring fra det frivillige foreningsliv, helst én af DUFs medlemsorganisationer.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er på 37 timer med tiltrædelse 1. december 2014. Betydelig rejseaktivitet og deltagelse i aften- og weekendmøder må påregnes. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning 
Ansøgning vedlagt CV, mærket ”international konsulent”, sendes til job@duf.dk, senest mandag den 20. oktober klokken 9.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved skriftlig henvendelse til DUFs internationale chef Helene Horsbrugh på hh@duf.dk. Opgiv venligst telefonnummer i mailen.