DUF søger økonomisk rådgiver til det internationale arbejde

Dansk Ungdoms Fællesråd søger en dygtig konsulent til at varetage den økonomiske kvalitetssikring af DUFs internationale arbejde og til at rådgive medlemsorganisationerne om deres økonomistyring af projekter under DUFs internationale pulje.

I samarbejde med DUFs internationale chef og administrationschef vil du få ansvaret for at sikre, at økonomistyringen af de internationale bevillinger er i overensstemmelse med Udenrigsministeriets retningslinjer (Danida og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram). Du vil indgå i arbejdet med, hvordan vi udvikler vores økonomistyring og -opfølgning på det internationale område i de projekter, som medlemsorganisationerne søger støtte til under DUFs internationale pulje.

Som økonomisk rådgiver i DUF vil du have tæt kontakt med unge frivillige og du vil have en rådgivende rolle i forbindelse med de økonomiske aspekter af deres internationale projekter. Du vil medvirke til at kvalitetssikre projekterne samt undervise unge frivillige i økonomistyring.

Dine arbejdsopgaver

 • Varetage økonomistyringen i DUFs internationale programmer og projekter: budgetlægning, budgetopfølgning og –monitorering, regnskabsaflæggelse, finansiel afrapportering og strategisk økonomistyring
 • Kvalitetssikre og styrke medlemsorganisationer og partnerorganisationers økonomistyring, herunder indgå i DUFs daglige puljeadministration, undervise og rådgive sekretariater og frivillige i medlemsorganisationerne og indgå i tilsynsbesøg i partnerlande
 • Sikre lettilgængelige budget- og regnskabsformater for DUFs internationale pulje
 • Varetage dialog med Udenrigsministeriet i relation til økonomiske spørgsmål
 • Varetage kontakt med DUFs revisor i henhold til at vejlede medlemsorganisationer i deres brug af revisorer

Kvalifikationer
DUF søger en økonomisk rådgiver, der kan opfylde flertallet af følgende kvalifikationer:

 • Uddannelsesmæssig baggrund som fx cand.merc., cand.oecon., cand.polit. eller andet med afsæt i regnskab og økonomistyring
 • Du kan arbejde dygtigt og selvstændigt med budgetter, budgetopfølgning, strategisk økonomistyring og regnskabsaflæggelse – og har stærkt flair for Excel og IT-systemer
 • Du har gerne erfaring med at arbejde med bevillinger fra offentlige myndigheder, fx Udenrigsministeriet
 • Du har erfaring med eller interesse for internationale projekter og partnerskaber og kender gerne til de udfordringer, der typisk relaterer sig til økonomistyring i internationale projekter. Du har desuden sans for og gerne erfaring med at finde gode og lette løsninger.
 • Du kan samarbejde med kolleger på tværs af afdelinger og vil gerne bidrage til at gøre hele DUFs økonomistyring bedre
 • Gerne en baggrund i en NGO eller foreningslivet og forståelse for at samarbejde med unge frivillige
 • Gode formidlingsevner, både på dansk og engelsk
 • Du har gerne erfaring fra arbejdet med udviklingslande eller lignende

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause. DUF tilbyder en arbejdsplads med stor faglig tillid og mulighed for udvikling, et uformelt arbejdsmiljø med gode kollegaer, sociale arrangementer og fine vilkår for balance mellem arbejds- og privatliv. Tiltrædelse 15. april.

Du kommer til at indgå i DUFs afdeling for international udvikling sammen med 10 andre ansatte. En stor del af afdelingens arbejde består i at forvalte puljemidler til DUFs medlemsorganisationers internationale partnerskaber og varetage projekter, som styrker unges deltagelse og indflydelse internationalt. Du kan læse mere om DUFs internationale arbejde på https://duf.dk/internationalt

Du vil referere til chefen for international udvikling og desuden arbejde tæt sammen med administrationschefen og regnskabsassistenten i DUFs administrationsafdeling – foruden alle dine kollegaer i afdelingen og de frivillige.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 19. februar kl. 9. Ansættelsessamtaler afholdes den 25. februar.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til DUFs internationale chef Marie Engberg Helmstedt på meh@duf.dk / tlf. 60201430.