DUF søger politisk chef med ansvar for interessevaretagelse, presse og kommunikation

Vil du være med til at styrke vilkårene for foreningslivet og børn og unge i Danmark? Kan du tilrettelægge processer, hvor interessevaretagelse, netværk og kommunikation sammentænkes i forhold til at opnå indflydelse og konkrete forandringer? Så er du måske DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds kommende politiske chef.

Ansøgningsfrist

10-01-2021

Jobtype
Lederstilling: fuldtid

Jobbet
Som politisk chef får du ansvaret for tre centrale områder: kommunikation, presse og interessevaretagelse. Du får det daglige ledelsesansvar for fire medarbejdere. To politiske konsulenter og to kommunikationskonsulenter og skal ved siden af dette være en stærk sparringspartner og rådgiver for DUFs generalsekretær og politiske ledelse.

Opgaven
DUF arbejder konstant på at forbedre vilkårene for børn og unges foreningsliv i Danmark. Hvad enten opgaven er at sikre grundfinansieringen til medlemsorganisationerne eller at fjerne bureaukratiske benspænd for frivilligheden, skal DUF gå forrest, rykke hurtigt, skabe alliancer og bruge sit netværk til at kæmpe foreningslivets sag. Vi har et tæt og nært samarbejde med en lang række centrale civilsamfundsorganisationer og sætter en ære i at være en konstruktiv og løsningsorienteret samarbejdspartner for politikere og embedsmænd på alle niveauer.

Det kommende år skal du sikre DUFs interesser, når både folkeoplysningsloven og udlodningsloven skal evalueres. Du får også en vigtig opgave med at sikre foreningslivet for børn og unge de bedste forudsætninger i forbindelse med, at corona-situationen udvikler sig, og en genåbning af Danmark nærmer sig.

DUF vægter højt at være i tæt dialog med vores medlemsorganisationer og være en relevant aktør overfor vores omverden. Som ansvarlig for DUFs kommunikation skal du sikre, at DUFs budskaber og initiativer når de rigtige målgrupper via de rigtige platforme. Vores medlemmer skal nemt kunne finde den information, de skal bruge på hjemmeside og i nyhedsbreve, mens eksterne interessenter skal lægge mærke til vores projekter og budskaber – ikke mindst i pressen.

Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund, som har givet dig en stor værktøjskasse inden for interessevaretagelse, presse og kommunikation. Desuden har du erfaring med politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation fra enten Christiansborg, en virksomhed, NGO, bureau e.l. Vi forventer, at du er stand til at tænke strategisk om de indsatser, du har ansvaret for. Du kan danne dig et overblik over de relevante interessenter, kan udarbejde en samlet plan og sikre, at du og dine medarbejdere eksekverer på denne.

Den person vi søger, kan:

  • skabe stærke tillidsfulde relationer på vegne af DUF, og vi ser gerne, at du allerede har et stærkt netværk til politikere, embedsværk og journalister,
  • håndtere pressen og hjælpe os med at sælge de gode historier fra foreningslivet,
  • stå i spidsen for DUFs strategisk kommunikation målrettet DUFs medlemsorganisationer og eksternt,
  • betjene en bestyrelse og rådgive formand og generalsekretær i politik- og pressesammenhænge,
  • være en udviklende og anerkendende leder for en gruppe unge og engagerede medarbejdere.

Ledelseserfaring og kendskab til foreningslivet er en stor fordel.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er på fuld tid med løn efter kvalifikationer og individuel forhandling. Du må forvente aften- og weekendarbejde i rimeligt omfang.

Ansøgning
Send din ansøgning her.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 10. januar 2021 med tiltrædelse hurtigst muligt herefter. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 22. januar og evt. 2. samtale d. 25. januar.

DUF værdsætter mangfoldighed blandt sine ansatte og opfordrer alle uanset køn, etnicitet eller tro til at søge stillingen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til generalsekretær Louise Juul Jensen på mail: lj@duf.dk eller telefon: 26827052. Send gerne en sms hvis telefonen ikke bliver taget, og så vil der blive vendt tilbage til dig.