KFUM søger projektmedarbejdere til internationalt partnerskabsprojekt

Future Leaders er et partnerskab mellem KFUM-Spejderne i Danmark og den tunesiske spejdebevægelse. Formålet er at skabe en stærk demokratisk kultur i Tunesien, særligt blandt unge mennesker.

To projektmedarbejdere til internationalt partnerskabsprojekt (studentermedhjælpere) 

KFUM-Spejderne søger to projektmedarbejdere til det internationale partnerskabsprojekt, Future Leaders. Partnerskabet mellem KFUM-Spejderne og de tunesiske spejdere (Les Scouts Tunisiens), startede i 2007 og har siden det arabiske forår været eksternt finansieret. Det nuværende projekt startede i januar 2018 og slutter forventeligt ved udgangen af 2022. De to profiler vi søger skal supplere hinanden ift. relationelle kompetencer og kompetencer inden for afrapportering og budgetopfølgning.

Projektet: 

Future Leaders stræber efter at skabe en stærk demokratisk kultur i Tunesien, særligt blandt unge mennesker. Dette gøres ved at mindske polariseringen i samfundet og derigennem undgå radikalisering – ikke mindst blandt unge i marginaliserede områder.

Project Management Team

Som projektmedarbejder i Future Leaders bliver du en del af et internationalt team med kolleger i Tunesien og Danmark. Det er vigtigt, at du som projektmedarbejder kan skabe relationer til vores tunesiske kollegaer, som vedligeholdes gennem mange mails, videomøder osv. Som team er en af opgaverne at understøtte partnerskabets frivillige ledelse, der består af danske og tunesiske frivillige. Centralt i denne støtte er blandt andet afrapporteringer til donorer, budgetoverblik og koordination med frivillige.

Som projektmedarbejder på Future Leaders bliver du en del af KFUM-Spejdernes sekretariat, hvor der er ca. 25 ansatte. Heraf er 9 projektmedarbejdere, der både arbejder med eksternt finansierede projekter, samt med strategiske indsatser i organisationen,  som er forankret i KFUM-Spejdernes formål, vision og strategi. Som medarbejder hos KFUM-Spejderne bliver du givet stort ansvar for at nå de opstillede mål sammen med en ansat projektleder. Samarbejdet beror på stor grad af selvledelse og din egen evne til at tænke proaktivt og kreativt i løsningen af opgaverne.

Profiler:

Vi forestiller os, at begge stillinger skal besættes af studerende, der læser fx international kultur, mellemøststudier, internationale samfundsforhold, antropologi, ledelse eller politik. Men måske brænder du bare efter at gøre en forskel i arbejdet med andre kulturer.

Du skal have et stærkt ønske om at bidrage til et projekt, der skaber reelle forandringer for børn og unge.

Vi søger personer med følgende kompetencer:

  • Stærke relationelle kompetencer og kendskab til at arbejde i en international arena, hvor forskellige kulturer er på spil samtidig
  • God til at strukturere og lave opfølgninger ift projekts fremdrift
  • Højt niveau mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk, da du eksempelvis kommer til at løfte en del af afrapporteringsindsatsen
  • Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har arbejdet med LFA, ’Logical Framework Approach’ til projektdesign
  • Det vil være en fordel hvis du har erfaring med budgetter. Vi forventer at du er struktureret, og har mod på at lære at navigere ift. budgetter og regnskaber

Vi forventer, at du har stærke relationelle kompetencer, at du er empatisk og klart kommunikerede og er tryg ved at arbejde på tværs af landegrænser. Derudover har du lyst til at arbejde med koordineringen af projektets mange indsatser og sammen med mange frivillige spejdere, ligesom at du ikke er bange for selv at tage fat og bidrage med egne ideer.

Du får kontorplads på Spejdercenter CPH i København (Sjælør). Der er tale om en projektansættelser af 1-2 års varighed på 12-15 timer ugentligt. Du planlægger din arbejdstid sammen projektlederen. Du skal regne med, at en del af din arbejdstid ligger uden for normal arbejdstid i forbindelse med møder med frivillige i projektet. Lønnen er 144 kr. i timen plus feriepenge.

Tiltrædelse for medarbejder 1 er hurtigst muligt. Tiltrædelse for den anden medarbejder er efter aftale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder, Peter Lentz (pl@kfumspejderne.dk eller tlf. 20 78 08 70) eller udviklingschef Jakob Frost på 2222 9477. Vi skal modtage din ansøgning senest 2.oktober 2020.