Konsulent med projektledererfaring og lyst til at arbejde med arbejdsmarkedets parter i udviklingslande

Har du solid projektledererfaring og bliver du begejstret ved tanken om at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og bedre arbejdspladser i hovedsageligt Nordafrika, Afrika syd for Sahara og Asien, er her en unik jobmulighed for dig.

Har du solid projektledererfaring og bliver du begejstret ved tanken om at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og bedre arbejdspladser i hovedsageligt Nordafrika, Afrika syd for Sahara og Asien, er her en unik jobmulighed for dig. Du ved, hvad det kræver at lede projekter med mange forskellige typer interessenter, og du interesserer dig for, hvordan arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet kan fremme bæredygtig udvikling og jobskabelse.

Baggrund
I DI – Global udvikling og bæredygtighed bidrager vi med erfaringer fra det danske arbejdsmarked og viden om de betingelser, der skal være til stede for at udvikle og drive bæredygtig erhvervsudvikling. Det gør vi primært gennem partnerskaber med lokale erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, samt et tæt samarbejde med den danske fagbevægelse og Danida. Sammen arbejder vi for, at bistandsmidler gør en forskel og skaber langsigtet, bæredygtig udvikling. DI støtter søsterorganisationer i udviklingslande gennem strategiske partnerskabsprojekter med fokus for at skabe konkrete forbedringer for jobskabelse, miljø, klima og arbejdsforhold. Gennem de lokale partnerskaber opbygger vi også netværk for DI’s medlemsvirksomheder på nogle af verdens mest interessante udviklingsmarkeder.

Arbejdsopgaver
Du bliver en del af teamet, der arbejder i tæt kontakt med vores søsterorganisationer i udviklingslande og med kollegaer i resten af DI. Du får ansvar for dine egne udviklingsprojekter og for at skabe resultater i tæt samarbejde med dine kollegaer, både internt og eksternt. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen og løsningen af dine opgaver, som omfatter:

  • Ledelse af projekter i udviklingslande, primært i Nordafrika, Afrika syd for Sahara og Asien, med ansvar for budget, planlægning, implementering, økonomiopfølgning og afrapportering, herunder koordinering af aktiviteter og løsning af opgaver i teams med deltagelse af lokale partnere og DI-kollegaer
  • Udvikling af koncepter til undervisning af lokale partnere i samarbejde med DI-kollegaer
  • Rapporteringsopgaver til Danida og andre donorer

Du skal forvente mellem 40 og 60 rejsedage om året. Jobbet har base i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Om dig
Du har praktisk og relevant erfaring med ledelse af udviklingsprojekter, inklusiv rapportering og økonomiopfølgning. Dette må gerne være opnået i et samspil med private og offentlige aktører. Da vi arbejder med arbejdsmarkedsforhold og rammevilkår for den private sektor, vil det også være en fordel, hvis du gennem dit nuværende eller tidligere arbejde har fået erfaring med disse områder.

Du trives med at arbejde i en multikulturel kontekst og har interesse og forståelse for udviklingsmarkeder og privatsektoropbygning. Desuden har du en relevant kandidatgrad i bagagen samt evne og lyst til at tilegne dig ny viden. Det er vigtigt, at du er ansvarsbevidst, initiativrig og selvkørende. Erfaring med arbejdsmarkedsforhold, erhvervsuddannelser eller overgangen til bæredygtig produktion vil være en fordel.

Du er fleksibel og lader dig ikke slå ud, men handler, hvis tingene ikke helt kører efter planen. Du er en god kollega, der har lyst til at bidrage både socialt og fagligt til, at vi sammen har det sjovt med at nå vores mål.   Dit danske og engelske er på højt niveau både i skrift og tale. Har du også erfaring med at arbejde på fransk eller arabisk, vil det være et plus.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og relevante papirer via ansøgningslinket senest den 10. januar 2021.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fagleder Thomas Skov Hansen på tlf.: 2983 8879 eller fagleder Jesper Friis på tlf.: 2949 4677.