Kvinderådet søger projektleder til ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (barselsvikariat)

Brænder du for at styrke ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika? Har du interesse for køn og bekæmpelse af vold mod kvinder?

Kvinderådet er engageret i internationale projekter, der har til formål at øge ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsbaseret vold. Som projektleder vil du have ansvar for følgende to projekter:

 • Et projekt, der har til formål at bekæmpe kønsbaseret vold i Marokko gennem kapacitetsopbygning af kvindekrisecentre, fortalervirksomhed og bevidstgørelse af unge. Projektet er finansieret af en bevilling under KVINFOs ”Gender Equality Program”, som er en del af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet. Projektet implementeres i tæt samarbejde med NGOen Lddf-Injad, som er vores lokale partner i Marokko.
 • Et projekt, der har til formål at forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold og diskrimination i Egypten gennem seksualundervisning af unge i alderen 12-17 år. Projektet er finansieret af Civilsamfund i Udvikling (CISU) og implementeres i tæt samarbejde med organisationen Tadwein, som er vores lokale partner i Egypten.

Du vil have det daglige ansvar for de to projekter, herunder planlægning og implementering af projektaktiviteter i samarbejde med lokale partnere, monitorering og evaluering af projekterne samt finansiel og narrativ rapportering til relevante donorer. Du skal være forberedt på rejseaktivitet, da stillingen indebærer monitoreringsrejser til Marokko og Egypten.

Dine primære sparringspartnere vil være Kvinderådets sekretariatsleder og de lokale samarbejdspartnere i Marokko og Egypten.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du har en relevant akademisk uddannelse indenfor fx humaniora eller samfundsvidenskab
 • Du har solid erfaring med internationale udviklingsprojekter, gerne fra en NGO eller lignende
 • Du har erfaring med monitorering og evaluering af projekter finansieret af fx CISU, Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) eller Danida, herunder finansiel og narrativ rapportering
 • Du har erfaring med at samarbejde med civilsamfundsaktører i Danmark eller internationalt
 • Du har viden om køn og ligestilling samt et godt kendskab til MENA-regionen
 • Du har gode kommunikationsevner på engelsk, fransk og/eller arabisk
 • Du er initiativrig og god til at arbejde selvstændigt og struktureret

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø med højt til loftet
 • Et job, hvor du ikke er i tvivl om, at du gør en forskel
 • Mulighed for faglig udveksling med samarbejdspartnere i Danmark og internationalt
 • Mulighed for at styrke din viden om køn, ligestilling og kønsbaseret vold
 • Et stort netværk og samarbejdsflade i civilsamfundssektoren med fokus på køn og ligestilling
 • Mulighed for stor indflydelse i projekterne
 • Mulighed for indflydelse og engagement i Kvinderådets offentlige arrangementer, herunder debatfestivalen Talk Town i foråret 2018 – læs mere på http://talktown.dk/

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse 1. november 2017 eller snarest derefter. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem AC og staten. Stillingen er et barselsvikariat og er tidsbegrænset til den 1. september 2018 under forudsætning af fortsat bevilling under DAPP i 2018.

Arbejdssted er Kvinderådets sekretariat, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Send din ansøgning og CV pr. mail til kvr@kvinderaad.dk (gerne som én samlet pdf) og anfør ”MENA projektleder” i emnefeltet. Ansøgningen skal være fremme senest mandag den 25. september 2017. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 40 og 41.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Kristine Rømer på tlf. 33128087 eller 60568087.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk baggrund til at søge stillingen.

Hvem er Kvinderådet?

Kvinderådet blev oprettet i 1899 for at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt. Vi er en paraplyorganisation for 43 organisationer, der tilsammen repræsenterer mere end en million medlemmer.

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer og sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, både nationalt og internationalt.

Kvinderådet afholder en række arrangementer, der sætter fokus på køn og ligestilling. Blandt dem er Talk Town, som i foråret danner ramme om en lang række foredrag og events af græsrodsorganisationer, medlemsorganisationer og etablerede aktører.

Under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) og Civilsamfund i Udvikling (CISU) samarbejder Kvinderådet med partnere i Danmark og MENA-regionen om at bekæmpe vold mod kvinder.

Læs mere om Kvinderådet på: http://kvinderaadet.dk