KVINFO søger to ’assistant programme advisors’

Har du en brændende interesse for ligestilling og for Mellemøsten og Nordafrika? Vil du være med til at arbejde for at styrke ligestillingen i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan? Så er det måske dig KVINFO leder efter.

Du vil blive en del af KVINFOs internationale team, som med en 5-årig bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet, arbejder for at øge ligestillingen og sikre kvinders rettigheder i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien. Sammen med engagerede og dygtige kolleger i Danmark og MENA vil du varetage koordineringen og afrapportering af indsatserne under KVINFOs program.

Dine primære arbejdsopgaver vil være fokuseret på praktisk og teknisk assistance til de internationale programrådgivere bl.a. monitorering og evaluering af indsatserne.

Vi forventer, at du har dokumenteret solid erfaring med at planlægge, koordinere og følge op på aktiviteter relateret til programudvikling, -implementering og -rapportering.

Derudover forestiller vi os at du:

  • har en relevant akademisk uddannelse og relevant arbejdserfaring.
  • har erfaring med internationalt samarbejde inden for civilsamfundssektoren samt den offentlige sektor.
  • har et indgående kendskab til MENA regionen.
  • har erfaring fra arbejde med køn og ligestilling.
  • skriver og taler engelsk på forhandlingsniveau.
  • fransk og/eller arabisk på forhandlingsniveau er en stor fordel.
  • er selvstændig og initiativrig med erfaring i at samarbejde og netværke med forskellige aktører på tværs af sociale og kulturelle skel.
  • arbejder målrettet selv under pres.

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst i staten.

KVINFO er en selvejende institution, der rummer et videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi arbejder blandt andet med et stort Mentornetværk – et tilbud, hvor danskere får mulighed for at blive mentorer for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.  KVINFOs internationale arbejde udgør en stor del af vores arbejde. Du kan læse mere om os på www.kvinfo.dk

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Send din ansøgning og cv (begge på engelsk) til personale@kvinfo.dk og anfør ”MENA Assistant Programme Advisor” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være fremme senest mandag den 23. januar 2017 kl. 9.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5 og 6.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst international programrådgiver Helle Marianne Vadmand. Du kan kontakte Helle på hverdage kl. 10-14 på tlf. 50 76 33 61 eller e-mail: helle.marianne.vadmand@kvinfo.dk