Mellemfolkeligt Samvirke søger MENA Program & PME koordinator

Koordinatoren skal sikre dokumentation af resultater og effekt af Mellemfolkeligt Samvirkes MENA-program, Arab Regional Initiative, ved at styrke planlægning, monitorering og evaluering (PME).

Arab Regional Initiatives aktiviteter dækker Jordan, Libanon, Tunesien, Marokko og Egypten. Stillingen besættes på MS ActionAid’s hovedkontor i Amman, Jordan.

Ansøgningsfrist: 29. juli 2015