Praktikophold på den danske ambassade i Libanon

Den danske ambassade i Libanon søger tre praktikanter til foråret 2020

Den Danske Ambassade i Libanon søger hvert halve år tre praktikanter til henholdsvis handels-, det politiske- og det humanitære område. Som praktikant vil du beskæftige dig med en bred vifte af ambassadens opgaver, hvori der kan forekomme tidspunkter hvor praktikanten arbejder i andre afdelinger.

Som praktikant på ambassaden i Beirut vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i et spændende by og opnå forståelse af mellemøstlige kultur gennem den daglige arbejdsgang på ambassaden og opholdet i et af de mest moderate lande i Mellemøsten.

Praktikant ved handelsafdelingen/Trade Council
Praktikopholdet giver mulighed for at få international erfaring i Mellemøstens kommercielle og finansielle verden og i særdeleshed Libanon og Jordan. Praktikanten vil fungere som en integreret del af handelsafdelingen/Trade Council, hvor du kommer i berøring med en bred flade af analyse- og konsulentaktiviteter under dansk eksportfremme på ambassadens dækningsområder. De typiske arbejdsopgaver består dels i kunderelaterede opgaver, såsom markedsstudier og partneridentifikationer, og dels i generelle arbejdsopgaver som f.eks. indsamling af markedsinformation, udarbejdelse af sektoranalyser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder og messer samt opdatering af hjemmeside og sociale medier. Ambassadens handelsafdeling indgår desuden i det tætte regionale samarbejde mellem danske repræsentationer i Mellemøsten, som du vil få indblik i, samt kontakt til.

Praktikant ved den politiske afdeling
Praktikopholdet giver mulighed for at få et dybdegående kendskab til den politiske situation og udvikling i regionen, samt praktisk erfaring med diplomati i Mellemøsten. Arbejdsopgaverne varierer meget og er bestemt af såvel den danske som den libanesiske, syriske og jordanske politiske, sikkerhedspolitiske og økonomiske dagsorden. Som praktikant medvirker du til, at ambassaden er opdateret på relevante politiske spørgsmål. Du vil bl.a. varetage researchrelaterede opgaver, bidrage til politiske analyser, deltage i møder og feltbesøg samt planlægge indkommende besøgsdelegationer. Der vil endvidere være selvstændig opgavevaretagelse på det kulturelle område, herunder udarbejdelsen af projektforslag, fundraising, bidrag til afvikling af events m.v.

Praktikant ved nærområdeindsatsen og Public Diplomacy
Praktikopholdet giver mulighed for at få indsigt i Danmarks nærområdeindsats i Mellemøsten samt med presse- og kommunikationsarbejde. Du vil arbejde med den regionale nærområderådgiver, der bidrager til at målrette og koordinere Danmarks flygtninge- og beskyttelsesindsatser relateret til Mellemøsten. Du vil bistå med at indsamle information om flygtninge- og beskyttelsessituationen i Libanon, Jordan og Syrien sammen med danske partnere. Endvidere vil du udarbejde diverse skriftlige bidrag til rapporteringen om danske og andre indsatser på området. Der kan imødeses deltagelse i mødeaktivitet med et bredt udsnit af partnere. Du vil derudover bistå den generelle kommunikationsindsats på ambassaden, herunder bidrage til ambassadens profilering af den danske indsats og fremme fokus på danske virksomheders eksportsucceser i regionen på sociale medier. Du vil bidrage med at videreudvikle ambassadens medieplatforme i samarbejde med ambassadens øvrige medarbejdere.

Kvalifikationer
For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Du skal være tilmeldt et kandidatstudie på en højere dansk læreanstalt – gerne på det erhvervs- eller samfundsvidenskabelige område.

Du har en bred interesse i handels- og/eller udenrigspolitiske spørgsmål i Mellemøsten. Du skal kunne engagere dig i mange og varierede forhold. Du vil arbejde sammen med ambassadens libanesiske og danske kolleger – men også arbejde selvstændigt og målrettet. Vi forventer, at du er udadvendt, nysgerrig og åben over for de mange muligheder, som opholdet giver. Gode mundtlige- og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk er en nødvendig forudsætning for at kunne udføre opgaverne.

Arbejdet søges, så vidt muligt, tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte praktikants studieretning, interesser og kompetencer.

Vilkår for ansøgere
Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. Februar 2020 til den 31. juli 2020. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag i tidsrummet kl 8.00 – 15.45. Praktikopholdet er ulønnet og praktikanter opfordres til at søge legater, da boligomkostningerne i Beirut er relativt høje. Ambassaden kan dog dække udgifter tilknyttet praktikopholdet på op til 4.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfrist
Ansøgning på engelsk (med dansk eller engelsk CV), samt karakterudskrift og anbefalinger indsendes senest d. 15. september 2019 til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk

Yderligere spørgsmål
Generel information kan findes på libanon.um.dk/, og yderligere spørgsmål kan rettes til Nadia Itani på Beyambtrx@um.dk eller pr. tlf. (+961) 1 991 001/2.