Praktikant til KVINFOs internationale team

KVINFO søger en praktikant med erfaring i at udvikle, opbygge og varetage projekter samt med interesse for at styrke ligestilling internationalt og særligt i MENA-regionen.

KVINFOs internationale team arbejder for at øge ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), mere specifikt: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien. Vi arbejder finansieret af en femårig bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet og herudover med bevillinger fra Novo Nordisk Fonden og EU. Vores arbejde foregår i tæt samarbejde med lokale partnere i MENA-regionen.

Vi forventer, at vores nye praktikant har erfaring med at udvikle, opbygge og varetage projekter og interesserer sig for at styrke ligestilling internationalt og særligt i MENA-regionen i forhold til: lovgivning, seksuelle og reproduktive rettigheder, politisk deltagelse og forebyggelse af kønsbaseret vold. Arbejdssprog i international afdeling er engelsk.

Arbejdsopgaver

 • Bistå programrådgivere med programudvikling, -implementering og –rapportering af vores forskellige projekter under Udenrigsministeriet, EU og Novo Nordisk Fonden.
 • Planlægge og udføre arrangementer hos KVINFO eller ude af huset som til Ungdommens Folkemøde og ved partnerbesøg til og fra MENA-regionen.
 • Assistere med research og analyse for eksempel til fundraising.
 • Indsamle og behandle data. Du skal kunne indgå i arbejdet med analyser og statistik.
 • Få solid indsigt i det daglige arbejde i en del af udviklingsbranchen.

Kvalifikationer

 • I gang med din kandidatuddannelse – eller allersidst på din bachelor.
 • Selvstændig og har et organisatorisk talent, der gør, at du kan veksle mellem opgaver og skabe såvel som holde overblik og struktur.
 • Excel-kyndig.
 • Bekendt med MENA-regionen.
 • Bekendt med at lave analyser med fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed på tværs af emner som eksempelvis økonomi, radikalisering, miljø og klima.
 • Erfaren med at skrive og tale engelsk fra dit studie eller i arbejdsmæssige sammenhænge.
 • Dygtig til fransk og/eller arabisk – dette er en fordel men ikke et krav.

Praktisk

Praktikforløbet er ulønnet og kan vare mellem fire og seks måneder. Du skal kunne få merit fra dit studie for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden er mellem 30 – 37 timer om ugen, og vi er naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Ansøgning og CV sendes til personale@kvinfo.dk. Skriv “MENA praktik” i emnefeltet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til program- og kommunikationsmedarbejder Emma Ellegaard på e-mail: emma.ellegaard@kvinfo.dk eller på telefon: 50 76 33 52.

Ansøgningsfristen er 17. april. Samtaler forventes at afholdes de følgende to uger med forbehold for COVID-19 situationen.

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet. Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.