PRAKTIKOPHOLD I ALGIER

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved den nyoprettede ambassade i Algier.

Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af 6 måneders varighed fra februar til og med juli. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer

Minimum afsluttet grunduddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode franskkundskaber påkrævet.

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på kr. 3.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, med tydelig angivelse af ønsket afdeling, og sendes til ambassaden via e-mail i samlet PDF-fil til algamb@um.dk.

Ansøgningsfrist  er 16. november 2017.