To praktikanter til ambassaden i Marokko

Den danske ambassade i Rabat søger to praktikanter (handel og politik) med start den 1. august 2019.

Som praktikant på ambassaden i Rabat vil du komme til at indgå aktivt i ambassadens daglige virke og deltage i løsningen af et bredt udsnit af ambassadens arbejdsopgaver. Et praktikforløb på ambassaden er en oplagt mulighed for at få bragt dine faglige kompetencer i spil i et internationalt arbejdsmiljø samt få indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste fungerer i praksis. Samtidig får du muligheden for at bo i et spændende land og opleve landets rige berber-arabiske kultur.

Det daglige arbejde
Ambassaden har to praktikanter, som beskæftiger sig med en bred vifte af ambassadens opgaver, idet den ene dog hovedsageligt beskæftiger sig med det politiske område, mens den anden hovedsageligt beskæftiger sig med det kommercielle arbejde. Begge praktikanter bistår med opdatering af ambassadens hjemmeside samt sociale medier.

Politisk afdeling
Den politiske afdeling følger den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Marokko og Mauretanien. Praktikanten bidrager til udarbejdelse af indberetninger herom til Udenrigsministeriet i København. Praktikanten står selvstændigt for nyhedsovervågningen af Mauretanien og udarbejder en månedlig skriftlig nyhedsopdatering. Praktikanten bidrager endvidere til aktiviteter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Deltagelse i møder og konferencer indgår i praktikantens arbejde.

Handelsafdelingen
Ambassadens handelsafdeling hører under Danmarks Eksportråd, som er en del af Udenrigsministeriet. Handelsafdelingens hovedopgave er at bistå danske virksomheder med at komme ind på det marokkanske marked, herunder finde relevante samarbejdspartnere. Praktikanten vil få kendskab til såvel det danske som marokkanske erhvervsliv. Praktikantens opgaver vil blandt andet være at bidrage til markedsanalyser, deltage i planlægningen af arrangementer, møder og delegationsbesøg, bidrage til udarbejdelse af nyhedsbreve samt deltage i seminarer, konferencer m.v.

Hvem er du?
For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark samt være tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder dog, at man kan være indskrevet på et studium på en udenlandsk læreanstalt. Det er en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt sit studium på den højere læreanstalt under praktikopholdet. Ansøgeren skal som minimum have en bachelorgrad og må ikke være i besiddelse af en uddannelse på kandidatniveau.

Arbejdssprogene på ambassaden er såvel dansk som fransk og engelsk. Gode kundskaber i disse sprog er derfor en forudsætning.

Om praktikopholdet
Der indgås en praktikaftale for praktikopholdet. Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra d. 1. februar til d. 31. juli eller d. 1.august  til d. 31. januar. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen placeret mandag-fredag inden for tidsrummet kl. 8.30-16.30.

Praktikken er ulønnet, men ambassaden stiller bolig til rådighed for praktikanterne og refunderer dokumenterede udgifter forbundet med opholdet for maksimalt DKK 1.300 pr. måned. Det kan blandt andet være udgifter til transport mellem Danmark og Rabat, visum, vaccinationer, forsikringer og andre (ekstra) udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. Derudover er det under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning på dansk vedlagt CV, karakterudskrifter og eventuelle anbefalinger, herunder oplysninger om fransksproglige forudsætninger, sendes i én samlet PDF-fil til rbaamb@um.dk. Du bedes angive, om du (fortrinsvis) søger den politiske eller handelsmæssige praktikstilling.

Hvis du har spørgsmål til praktikantstillingerne, er du velkommen til at kontakte den nuværende praktikant: Cecilie Olivia Buchhave (politisk praktikant) på cecbuc@um.dk

Ansøgningsfrist
11. marts 2019  for efterårssemesteret (1. august – 31. januar)