To projektmedarbejdere til KFUM-Spejdernes internationale projekt, Future Leaders

KFUM-Spejderne søger to projektmedarbejdere (gerne studerende) til det internationale partnerskabsprogram, Future Leaders, imellem Danmark og Tunesien.

KFUM-Spejderne søger to projektmedarbejdere til det internationale partnerskabsprojekt, Future Leaders. Partnerskabet mellem KFUM-Spejderne og de tunesiske spejdere (Les Scouts Tunisiens) startede i 2007 og har siden det arabiske forår været eksternt finansieret. Det nuværende projekt startede i januar 2018 og slutter ved udgangen af 2021. De to profiler, vi søger, skal supplere hinanden ift. relationelle kompetencer og kompetencer inden for afrapportering og budgetopfølgning.

Projektet

Future Leaders stræber efter at skabe en stærk demokratisk kultur i Tunesien, særligt blandt unge mennesker. Dette gøres ved at mindske polariseringen i samfundet og derigennem undgå radikalisering – ikke mindst blandt unge i marginaliserede områder.

Project Management Team

Som projektmedarbejder i Future Leaders bliver du en del af et internationalt team med kolleager i Tunesien og Danmark. Det er vigtigt, at du som projektmedarbejder kan skabe relationer til vores tunesiske kollegaer, som vedligeholdes gennem mange mails, videomøder osv. Som team er en af opgaverne at understøtte partnerskabets frivillige ledelse, der består af danske og tunesiske frivillige. Centralt i denne støtte er blandt andet afrapporteringer til donorer, budgetoverblik og koordination med frivillige.

Som projektmedarbejder på Future Leaders bliver du en del af KFUM-Spejdernes sekretariat, hvor der er ca. 25 ansatte. Heraf er 6 projektmedarbejdere, der alle arbejder med eksternt finansierede projekter, som er forankret i KFUM-Spejdernes formål, vision og strategi. Som medarbejder hos KFUM-Spejderne bliver du givet stort ansvar for at nå de opstillede mål sammen med en ansat projektleder. Samarbejdet beror på stor grad af selvledelse og din egen evne til at tænke proaktivt og kreativt i løsningen af opgaverne.

Profiler

Vi forestiller os, at begge stillinger skal besættes af studerende, der læser international kultur, mellemøststudier, internationale samfundsforhold, antropologi, ledelse eller politik. Men måske brænder du bare efter at gøre en forskel i arbejdet med andre kulturer.

Du skal have et stærkt ønske om at bidrage til et projekt, der skaber reelle forandringer for børn og unge.

Vi søger personer med følgende kompetencer:

  • Stærke relationelle kompetencer og kendskab til at arbejde i en international arena, hvor forskellige kulturer er på spil samtidig
  • Højt niveau mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk, da du eksempelvis kommer til at løfte en del af afrapporteringsindsatsen
  • Det vil være en fordel, men ingen betingelse, hvis du har arbejdet med LFA, ’Logical Framework Approach’ til projektdesign og evalueringsmetodikken ’Most Significant Change’

Den ene stilling har fokus på afrapporteringer og budgetter, og vi forventer at du er struktureret og har kendskab til Excel. Vi forventer også stærke skriftlige kompetencer, på dansk og på engelsk samt en god sans for struktur og opfølgning.

Den anden stilling har fokus på samarbejdet med vores tunesiske partner, og her forventer vi, at du har stærke relationelle kompetencer, at du er empatisk og klart kommunikerende. Derudover har du lyst til at arbejde med koordineringen med frivillige spejdere, ligesom du ikke er bange for selv at tage fat og bidrage med egne ideer.

Du får kontorplads på Spejdercenter CPH i København (Sjælør). Der er tale om en projektansættelse på mellem 12 og 15 timer om ugen Du planlægger din arbejdstid sammen projektlederen. Du skal regne med, at en del af din arbejdstid ligger uden for normal arbejdstid i forbindelse med møder med frivillige i projektet. Lønnen er 138 kr. i timen plus feriepenge.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder, Peter Lentz (pl@kfumspejderne.dkeller tlf. 20 78 08 70).

Ansøgningsfrist: Senest den 22. april 2019.

Ansøgningen sendes til projektchef Morten Grouleff (morten@kfumspejderne.dk). Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, er du meget velkommen til at ringe på 22 22 94 25.