Tre praktikanter til den danske ambassade i Egypten

Ambassaden i Kairo søger tre dygtige praktikanter for perioden 1. august 2020 til 1. februar 2021. Én til den politiske afdeling, én til handelsafdelingen og én til energi-teamet.

Praktikanterne vil blive en del af en dynamisk og international arbejdsplads i et land, der har en afgørende politisk rolle i Mellemøsten og udøver betydelig handelsmæssig, kulturel og militær indflydelse på hele regionen. Sammenholdt med de massive forandringer landet gennemgår i disse år, gør det Egypten til et utroligt spændende sted at arbejde.

Praktikanternes opgaver er alsidige og løses både selvstændigt og i samarbejde med andre af ambassadens medarbejdere. Som praktikant får du et solidt indblik i arbejdet på en dansk ambassade og en forståelse af, hvordan den diplomatiske proces fungerer i praksis.

Praktikant i det politiske team
Praktikanten beskæftiger sig med en bred vifte af temaer indenfor det politiske område herunder indenrigspolitiske og regionale spørgsmål, sikkerhed, menneskerettigheder og økonomi.

Hovedopgaverne vil bestå af:

§  Research og monitorering af den politiske situation i Egypten og regionen med henblik på udarbejdelse af bl.a. nyhedsoverblik, briefinger og baggrundsnotater.

§  Mødedeltagelse og networking med relevante aktører.

§  Ad hoc opgaver, bl.a. administration af mindre udviklingsbevillinger, herunder feedback på projektbeskrivelser og evalueringer, samt teknisk støtte til projekter under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram osv.

Praktikant i handelsafdelingen
Handelsteamet varetager Danmarks kommercielle interesser i Egypten, og praktikanten vil blive en del af et større dynamisk team i MENA-regionen. Praktikantens rolle består hovedsagligt i at bistå handelsafdelingen i at yde assistance til danske virksomheder samt fremme investeringer mellem Danmark og Egypten.

Hovedopgaverne vil bestå af:

§  Bidrage til analyseaktiviteter, der har til formål at fremme dansk eksport, f.eks. indsamling af markedsinformation og udarbejdelse af sektoranalyser.

§  Mødedeltagelse og networking med relevante aktører, herunder danske og egyptiske virksomheder.

§  Ad hoc opgaver, bl.a. planlægning af møder, outreach og assistance til Danish Business Club in Cairo.

Praktikant i energi afdelingen
Energi-teamet er ansvarlige for myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Egypten indenfor vedvarende energi. Praktikanten vil blive en de af teamet og samtidig støtte op om ambassadens tværgående arbejde på energi- og klimaområdet.

Hovedopgaverne vil bestå af:

§  Research og monitorering af udviklingen på energi- og klimaområdet i Egypten og regionen med henblik på udarbejdelse af bl.a. nyhedsoverblik, briefinger og baggrundsnotater.

§  Mødedeltagelse og networking med relevante aktører.

§  Assistance i forbindelse med planlægning af møder og delegations besøg

§  Ad hoc opgaver, bl.a. kontakt med danske offentlige og private aktører inden for energiområdet, udarbejdelse af konkrete projekter, herunder ansøgning om midler, etc.

Kommunikation 
Praktikanterne deltager i ambassadens kommunikationsgruppe og er løbende med til at udvikle ambassadens eksterne kommunikationsflade. Praktikopholdet giver dermed også god mulighed for at få praktisk erfaring med kommunikation og public diplomacy. Ambassaden har en hjemmeside og er derudover aktiv på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

§  Udarbejdelse af SoMe-opslag til ambassaden og ambassadøren, herunder produktion af korte videoer.

§  Videreudvikling af ambassadens SoMe-profiler og mediestrategi.

§  Artikelskrivning og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside.

Generelle forventninger
Vi forventer, at praktikanterne:

§  Har en bachelorgrad fra en relevant uddannelse med en stærk faglighed og flair for research, analyse og præsentation af information.

§  Er fleksible, initiativrige, og detaljeorienterede samt i stand til at holde overblik, prioritere opgaver og strukturere en travl arbejdsdag.

§  Har stærke kommunikative evner både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk. Arabiskkundskaber vil være en fordel, men er ikke et krav.

§  Er gode til at samarbejde og befinder sig godt i et interkulturelt miljø.

§  Har lyst til at bo i en pulserende storby og har kendskab til og interesse for mellemøstlig politik, historie og kultur.

Ambassaden
Den danske ambassade i Kairo er en mellemstor ambassade med 25 ansatte. Vi følger den politiske udvikling på alle niveauer og er løbende i dialog med multilaterale, statslige og ikke-statslige aktører i Egypten. Vi er ligeledes i tæt kontakt med danske virksomheder og arbejder for at fremme investeringer mellem Danmark og Egypten. Ambassaden huser også en sektorrådgiver, som arbejder på myndighedssamarbejdet inden for vedvarende energi mellem Danmark og Egypten. De mange, forskelligartede lokale og internationale organisationer og firmaer samt det høje antal ambassader gør Kairo til en levende og spændende by at arbejde og bo i.

Hvem kan komme i praktik?

Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et studie på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder det endvidere, at man kan være tilmeldt et studie på en højere udenlandsk læreanstalt.

Praktiske forhold
Praktikanten tilknyttes ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis praktikantens uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten kan modtage et tilskud til specificerede lokale udgifter inden for en beløbsgrænse på maks. DKK 3.000 pr. måned i henhold til retningslinjerne. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan være behjælpelige med kontakter og rådgivning. Af sikkerhedsmæssige årsager skal praktikanten bo i bydelen Zamalek, og ambassaden skal godkende dennes bolig for at sikre, at den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Send din ansøgning (på dansk), CV, relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger til ambassaden på e-mail: caiambsik@um.dk  mrk. ”Praktikant ved Ambassaden i Kairo” senest lørdag den 14. marts 2020.

Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte handelspraktikant Zajnab Nureddin Fetteh (zajfet@um.dk), politisk praktikant Ida Flensted-Jensen (idafle@um.dk) eller energipraktikant Janne Winther Jørgensen (janjoe@um.dk)