Arabiske kvinder bag regional kampagne mod vold og krænkelser på arbejdspladsen

Fagforeningskvinder fra blandt andet Jordan, Tunesien, Egypten og Marokko vil lancere en stor, fælles kampagne for at stoppe vold og krænkelser på arbejdspladsen. Kampagnen er udarbejdet af kvinderne i fællesskab under fire dages workshop faciliteret af Ulandssekretariatet.

”Æresskam og tabu gør, at det er svært at stille sig frem og tale om vold og krænkelser. Ofte er det offeret, der bliver hængt ud og set ned på,” siger Meryem Bouallal, som er bestyrelsesmedlem i den marokkanske hovedorganisation, Union Marocaine du Travail (UMT).

Hun er en af 19 kvinder fra Jordan, Tunesien, Bahrain, Egypten, Marokko, Palæstina og Danmark, som deltager i fire dages workshop for at finde fælles svar på, hvordan fagbevægelsen kan reducere vold og chikane på arbejdspladser i landene i Mellemøsten og Nordafrika.

Siden 2014 har kvinderne mødtes to gange årligt i Ulandssekretariatets Dansk-Arabiske Ligestillingsnetværk. I år måtte netværksmødet rykke online grundet corona, men det forhindrede ikke kvinderne i at få skabt grundstrukturen til en fælles kampagne, som skal sætte fokus på vold og krænkelser mod kvinder på tværs af landene.

”Coronakrisen har kun forstærket de eksisterende udfordringer med manglende ligestilling og krænkelser på arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt at lancere kampagnen netop nu,” siger leder af programafdelingen i Ulandssekretariatet, Lone Ilum Christiansen.

Fælles kampagne skal gøre det lettere at handle

Ligestillingsnetværket har besluttet at søsætte kampagnen, i kølvandet på at den internationale arbejdsorganisation ILO i 2019 vedtog konvention C190, som skal garantere retten til et arbejdsliv fri for vold og chikane – herunder kønsbaserede krænkelser.

”Det var svært; arbejdsgiveren var passiv og afviste, at der var et problem, så offeret stod meget alene.”

Meryem Bouallal
Bestyrelsesmedlem, Union Marocaine du Travail (UMT)

Inden workshoppen var kvinderne i netværket blevet bedt om at svare på en række spørgsmål om vold og chikane på arbejdspladsen. Deres svar viser, at hovedparten i ”høj” eller ”meget høj” grad oplever, at der er problemer med vold og krænkelser på arbejdspladserne. Men 11 af 16 kvinder svarer også, at de i ”høj grad” tror på, at det er muligt at skabe forandring. Svarene viser desuden, at kvinderne oplever, at krænkelser både sker mellem ledere og medarbejdere og indbyrdes mellem medarbejdere.

Meryem Bouallal fra den marokkanske hovedorganisation UMT fortæller om en kvinde, hun kender, som arbejder i en stor virksomhed og blev udsat for krænkelser på arbejdspladsen.

Meryem Bouallal fra den marokkanske hovedorganisation UMT.  Foto: Eman Helal

”Det var svært; arbejdsgiveren var passiv og afviste, at der var et problem, så offeret stod meget alene,” siger Meryem Bouallal.

Den følelse af at stå alene uden et sted at gå hen, når man oplever krænkelser, skal kampagnen være med til at lave om på. Under workshoppen bliver kvinderne i netværket derfor enige om, at et af kampagnens centrale budskaber skal være, at man altid kan gå til sin fagforening og få hjælp, hvis man oplever krænkelser på arbejdspladsen.


Kampagnen bliver tilpasset hvert land
Efter fire dages workshop på skærmen med fælles input og erfaringsdeling, lykkes det kvinderne at blive enige om en kampagne med fælles grundfortælling, plakater, flyers og brochurer, som de hver især kan udbygge og tilpasse til konteksten i deres respektive lande.

Fælles for alle landene er, at kampagnen skal målrettes arbejdere og oplyse dem om deres rettigheder og give dem viden om, hvor de kan gå hen, hvis de oplever vold og krænkelser. Udfordringerne og situationen er forskellige fra land til land, så kampagnen er tilrettelagt, så den har fokus på de sektorer, hvor behovet og problemerne er størst i det enkelte land.

”Tunesien er langt fremme med håndteringen af den juridiske del, når det handler om vold på arbejdspladsen. Ligestillingssagen – og herunder også vold mod og krænkelser af kvinder – har siden revolutionen i 2011 stået øverst på dagsordenen i Tunesien,” siger Wassila Dridi, som er regional koordinator for Tunesiens hovedorganisation UGTT’s kvindekomité.

”Tabu og skam betyder rigtigt meget. Det er næsten altid offeret, der får skylden.”

Sajeda Mazin Suleiman Alma’atiah
Medlem af hovedorganisationen GFJTU’s kvindekomité i Jordan

Problemer med vold og krænkelser er dog fortsat udbredt i blandt andet landbrugssektorens uformelle økonomi, og de tunesiske deltagere i ligestillingsnetværket har derfor valgt at rette deres kampagne mod sæsonarbejdere i landbruget i området Manouba lidt uden for Tunis. Sæsonarbejderne lever en usikker tilværelse uden kontrakt og kan derfor miste jobbet fra den ene dag til den anden, hvis de ytrer utilfredshed med eksempelvis løn eller kænkende adfærd.

”Det er vigtigt at sprede viden og oplysning om krænkelserne og om, hvad man kan gøre for at bekæmpe problemerne – særligt i den uformelle økonomi, for her opstår mange af krænkelserne,” siger Wassila Dridi.

På tværs af landene er et fælles mål for kampagnen at få flere kvinder organiseret i de lokale faglige organisationer. Derigennem kan de få hjælp til opnå bedre arbejdsforhold og større sikkerhed i ansættelsen, da det er yderst vanskeligt at sige fra over for vold, chikane og krænkelser, hvis man for eksempel er ansat som løsarbejder og ikke har basale rettigheder.

Work in progress
De enkelte lande er stadig i fuld gang med at planlægge deres nationale kampagner.

De jordanske deltagere i ligestillingsnetværket har besluttet at målrette deres kampagne mod arbejderne i landets tekstilindustri, da det er en sektor med dårlige arbejdsforhold og problemer med chikane og krænkelser. De vil blandt andet oprette en hotline, som tekstilarbejdere kan ringe til, hvis de har været udsat for krænkelser. Og så overvejer de både at lave workshops og oplysningsmøder samt en march, der skal sætte fokus på problemerne og kampagnen.

”Tabu og skam betyder rigtigt meget. Det er næsten altid offeret, der får skylden,” siger Sajeda Mazin Suleiman Alma’atiah, som er medlem af hovedorganisationen GFJTU’s kvindekomité i Jordan.

I Egypten går de foreløbige tanker om kampagnen på at fokusere på den offentlige sektor blandt ansatte inden for undervisningsområdet, i mediebranchen og på offentlige kontorer. Kampagnen vil omfatte besøg på arbejdspladser og online møder og seminarer med de ansatte, og derudover er målet at etablere en hotline, hvor kvinderne kan ringe anonymt og få hjælp og rådgivning, hvis de er udsat for vold eller chikane på arbejdspladsen. I Marokko arbejder fagbevægelsen allerede intenst på at få regeringen til at ratificere ILO-konvention C190, fortæller Meryem Bouallal fra den marokkanske hovedorganisation UMT. De marokkanske deltageres foreløbige plan er derfor, at deres kampagne skal fokusere på vold og krænkelser i den private sektor – blandt andet i banksektoren.

Kampagnen skydes i gang på kvindernes internationale kampdag

”Selvom kampagnen ender med at antage mange forskellige former fra land til land, så har kvinderne kunnet bruge ligestillingsnetværket til at sparre, udveksle erfaringer og prøve idéer af, og det har gjort det lettere for dem at videreudvikle deres egen del af den fælles kampagne,” siger Lone Ilum Christiansen.

Idéen er at skyde kampagnen i gang samtidig i alle landene på Kvindernes internationale kampdag den 8. marts og løbende dele viden og lære af hinandens erfaringer på tværs af landene.