Besøg i Danmark fra familiedomstole i Marokko

Det marokkanske justitsministerium ønsker at styrke borgernes tillid til retssystemet, bl.a. ved at fremme at borgerne oplever at de modtager god borgerservice når de henvender sig til informationsskranken ved familiedomstolene.

Kurset i Danmark er et led i opkvalificeringen af personalet, således at de kan varetage nye informationsopgaver.

Besøget er en del af de aktiviteter der foregår under det bilaterale projekt ”Strengthening Women’s Rights and the Access to Justice in the Moroccan Legal System”, der indeholder en twinningskomponent mellem familiedomstolen i Salé og København Byret.

Kurset finder sted på CPH West og kombineres med praktik i Københavns Byret og et studiebesøg hos København Retshjælp. Københavns Byret og KVINFO er værter for delegationsbesøget.