Bibliotekarer fra Yemen på studietur

Arkivbillede

Studieturen var et led i kapacitetsopbygningen af bibliotekets personale. Biblioteksgruppen modtog blandt andet tre dages intensiv træning ved hovedbiblioteket ved Jordan University.

Formålet med turen var at styrke bibliotekarernes faglighed og opbygge et professionelt netværk i Mellemøsten som de kan trække på i udviklingen af deres bibliotek.

Formålet med projektet er at støtte opbygningen af et forskningsbibliotek i køn og udviklingsstudier ved GDRSC. Sammen med GDRSC er RUC ved at starte op en masteruddannelse i køn og udvikling, og et velfungerende bibliotek er en forudsætning for opbygningen af et professionelt akademisk miljø på centret.

Biblioteket skal lige som masteruddannelsen være tosproget, arabisk og engelsk, og tilbyde centrets studerende, forskere og undervisere adgang til relevant litteratur i form af bøger, tidsskrifter og online ressourcer.

Visionen er også at biblioteket vil kunne fungere som et vigtigt ressourcecenter for alle aktører i Yemen der har brug for viden om køn og udvikling, herunder NGO’er, internationale hjælpeorganisationer, centraladministrationen med flere.