Corona-krisen understreger værdien af ligestillingsarbejdet i MENA

De seneste måneders udgangsforbud og hjemmeisolation i flere arabiske lande har presset voldsudsatte kvinder og andre udsatte borgere. Derfor har DAPPs ligestillingspartnere i Marokko, Tunesien og Jordan taget politiske, digitale og kreative midler i brug for at sikre hjælp og støtte til sårbare befolkningsgrupper under Corona-krisen.

Makech Wahdek. Eller “Du er ikke alene” som ordene lyder på dansk. Afsenderen bag det simple, men stærke budskab er den tunesiske kvindeorganisation AFTURD. Med støtte fra landets familieministerium samt et bredt netværk af lokale organisationer, krise- og rådgivningscentre har AFTURD siden Corona-krisens begyndelse drevet kampagnen bag budskabet, der henvender sig til Tunesiens voldsudsatte kvinder.

”Vi arbejder med og for kvinder, og desværre har Corona-krisen gjort situationen værre for mange af dem. Udfordringen har været at sikre kontinuiteten i vores aktiviteter, og vores primære arbejde har derfor bestået i at nå ud til kvinderne og at aktivere vores netværk,” siger Moufida Abassi. Hun er generalsekretær i AFTURD, der er partner med Danner under DAPPs ligestillingsprogram, som ledes af KVINFO.

Som led i kampagnen har AFTURD produceret en oplysningsvideo med telefonnumre til hotlines over hele landet samt et nummer til den nyoprettede nationale hotline, som kvinder kan ringe gratis til. Organisationen har også fået flere tunesiske kunstnere og skuespillere til at støtte op om kampagnen.

Jeg tror, at ”Du er ikke alene”-kampagnen, som har fået stor offentlig bevågenhed, har været med til at åbne op for en debat og mobilisere flere aktører i kampen mod vold i hjemmet.”

Moufida Abassi
Generalsekretær, AFTURD

I starten af april åbnede de tunesiske myndigheder et midlertidigt kvindekrisecenter i Hamman Lif udenfor Tunis, hvor voldsudsatte kvinder kan opholde sig i deres karantæneperiode for ikke at risikere at bringe smitte med sig, hvorefter de kan flytte videre til et af de permanente krisecentre.

Vold mod kvinder i Coronaens skygge

Nye tal fra FNs befolkningsfond viser en forventet global stigning i vold mod kvinder under Corona-krisen, da volden ofte eskalerer, når kvinderne er isoleret med en voldelig partner under karantænen, og UN Women omtaler sågar vold mod kvinder som Corona-pandemiens skygge.

Siden Corona-pandemiens udbrud har Tunesien, der i forvejen var i undtagelsestilstand, været lukket ned, og den nyvalgte regering med statsminister Elyes Fakhfakh i spidsen har af parlamentet fået yderligere beføjelser til at lede landet ved dekret og at sikre serviceydelser indenfor blandt andet uddannelse og forskning, helbred, erhverv, finans, skat og menneskerettigheder. Disse beføjelser varer til starten af juni.

Nedlukningen af Tunesien har blandt andet betydet, at den politimyndighed, der arbejder med vold i hjemmet, som følge af Corona-restriktionerne kun har været på arbejde i hverdagene de seneste måneder. Så når voldsudsatte kvinder har henvendt sig til politiet i weekenden, er de blevet henvist til de almindelige politistationer. Også de domstole, der tager sig af familieretslige sager har været midlertidigt lukket ned, og mange hospitaler har ikke haft ressourcer til at tage imod alle patienter herunder voldsudsatte kvinder.

Også i Jordan har nedlukningen af landet udfordret de organisationer, der arbejder med voldsudsatte kvinder.

”Det har været en udfordring at hjælpe kvinderne hurtigt og effektivt, både fordi myndighederne ikke har prioriteret det ret højt, og fordi kvinderne har haft svært ved at række ud efter hjælp,” siger Maysa Farraj fra Jordanian Women’s Union (JWU), der er KVINFOs partner i landet og som den eneste organisation i landet har tilbudt krisecenterophold under nedlukningen.

JWU har derudover haft omdirigeret sine hotline-numre til socialarbejdere og andet personales private telefoner, så voldsudsatte kvinder kunne være sikre på at besvaret deres henvendelse, og ligesom i Tunesien oprettede JWU også et overgangskrisecenter til nye kvinder for at undgå, at de bragte eventuel smitte med ind på krisecentrene.

Undervejs i nedlukningen af Jordan var JWU også i forhandling med myndighederne om at få lov at køre i bil trods udgangsforbuddet for at kunne hente voldsudsatte kvinder og få dem i sikkerhed, men tilladelsen kom først den sidste dag, før en genåbning af landet begyndte, og i skrivende stund er det atter tilladt at køre bil under særlige betingelser.

Åbent brev til regeringen

Tilbage i Tunesien gik AFTURD allerede i begyndelsen af april sammen med et bredt udsnit af ligestillingsaktørerne i Tunesien om at opfordre regeringen til at bruge en feministisk tilgang til håndteringen af Corona-pandemien for at beskytte udsatte grupper i befolkningen.

I et åbent brev til statsministeren underskrevet af flere end 30 tunesiske kvinde- og ligestillingsorganisationer som blandt andre AFTURD, LET, ATSR og Mawjoudin, der alle er lokale partnere under DAPPs ligestillingsprogram ledet af KVINFO, bad de regeringen anlægge en feministisk, politisk tilgang til at bekæmpe konsekvenserne af pandemien indenfor den række af serviceydelser han havde fået yderligere beføjelser til herunder sundhed, uddannelse, sociale og økonomiske uligheder og vold mod kvinder.

”I de foranstaltninger, der blev vedtaget af staten i forbindelse med Corona-krisens udbrud, blev flere rettigheder og specifikke behov hos kvinderne ignoreret. Derfor er der brug for en politik, der beskæftiger sig med kvinders rettigheder, og det er kun muligt ved at presse på for at få emnet sat på den politiske dagsorden,” siger Moufida Abassi.

Ugen efter indsendelse af brevet mødtes AFTURD, Mawjoudin og tre andre organisationer med ministeren for kvindelige anliggende Asmaa Shiri Laabidi for at diskutere, hvordan man i Tunesien kunne imødekomme og bekæmpe Corona-udfordringerne, og indtil videre ser det ud til, at mødet til dels har båret frugt i form af økonomiske midler til udsatte kvinder og en prioritering fra domstolenes side af sager om vold mod kvinder.

”Vores arbejde fortsætter. Jeg tror også, at ”Du er ikke alene”-kampagnen, som har fået stor offentlig bevågenhed, har været med til at åbne op for en debat og mobilisere flere aktører i kampen mod vold i hjemmet,” siger Moufida Abassi.

Hjemmeisolation går også ud over LGBT+-personer

Det er ikke kun voldsudsatte kvinder for hvem Corona-pandemien har fået store personlige konsekvenser udover den generelle smittefare. Også andre udsatte grupper i den tunesiske befolkning som blandt andre LGBT+-personer oplever netop nu at være ekstra sårbare.

Derfor valgte organisationen Mawjoudin, som DAPP-partneren LGBT+ Danmark samarbejder med, også at skrive under på det åbne brev til regeringen. I Mawjoudin har man de seneste måneder oplevet et stort pres på både chat- og telefonrådgivning herunder en del Corona-relaterede henvendelser. Mange af dem handler om konflikter i familien, fordi krisen har tvunget mange LGBT+-personer i Tunesien til at flytte hjem til familien, hvor de ikke føler sig accepteret.

Andre henvendelser kommer fra LGBT+-personer, der oplever at føle sig endnu mere isoleret end normalt eller som har svært ved at betale husleje, fordi de har mistet deres arbejde på grund af Corona-krisen.

Mawjoudin har ligesom AFTURD lagt stor vægt på oplysningsarbejde i forbindelse med Corona-krisen og nedlukningen af landet.

I forbindelse med Corona-krisen og nedlukningen af Tunesien har Mawjoudins flyttet deres aktiviteter over på digitale platforme.

Lina Elleuch, der er projektkoordinator i Mawjoudin, fortæller, at de har produceret Youtube-videoer om deres arbejde og workshops, og at de har flyttet deres fysiske safe places over på sikre digitale platforme, hvor LGBT+-personer kan mødes og have et fællesskab som, forebyggelse af ensomhed og isolation.

Derudover arbejder Mawjoudin pt på at lave en tegneserie med queer-personer i hovedrollerne, for at sætte fokus på og oplyse om, hvordan det er at leve som LGBT+-person i Tunesien og i fremtiden forhåbentlig forebygge nogle af de mange fordomme og hate crimes, de oplever.

Ligestilling med et glimt i øjet

Længere vest på i Marokko er situationen langt hen ad vejen den samme som i Tunesien.

Også her frygter organisationen Lddf-Injad, der samarbejder med Kvinderådet under DAPPs ligestillingsprogram, at Corona-krisen og den langvarige nedlukning af landet kommer til at gå hårdt ud over landets voldsudsatte kvinder.

Ligestilling for os betyder ikke kun, at mænd og kvinder bliver ligestillede, men også at mænd og kvinders rettigheder og muligheder ikke afhænger af det køn de blev født med.”

Mouna Echemmakh
Leder, Lddf-Injad

Ifølge en rapport fra sidste år som Marokkos High Commission of Planning (HCP) står bag, er 57 procent af landets kvinder udsat for vold. Et tal som Lddf-Injad frygter er steget med Corona-krisen.

Den tunesiske feminist og journalist Ala Oueslati og de to marokkanske aktivister Mouna Echemmakh og Nabila Jalal på TalkTown i Kødbyen. Foto: Janne Louise Andersen
Mouna Echemmakh (i midten) var i Danmark i 2016, hvor hun deltog som debattør på festivalen TalkTown. Foto: Janne Louise Andersen

”I denne tid er voldsudsatte børn og kvinder endnu mere sårbare, fordi de er fanget derhjemme, og de ikke har nogen flugtveje, fordi der er lukket ned for både skole, arbejde og fritidsaktiviteter. Det kan have voldsomme konsekvenser for deres mentale helbred og udløse både stress og depression,” siger Mouna Echemmakh, der leder Lddf-Injad, som driver et krisecenter og rådgivningscentre for voldsudsatte kvinder i Marokko.

Af den grund var Lddf-Injad hurtige til at tage nye initiativer i brug, da Corona-krisen brød ud, for netop at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Foruden oprettelsen af en særlig telefonisk hotline til kvinder, der på grund af udgangsforbud ikke kan møde op til fysisk rådgivning eller flytte på krisecenter, har organisationen også benyttet situationen til at sætte fokus på generel uligestilling i hjemmene med et glimt i øjet, men med det helt klare budskab til mændene: Når I alligevel er derhjemme på grund af Corona, så del de huslige opgaver og hjælp hinanden med børn, madlavning og vasketøj.

Rigtige mænd vasker også tøj

Det har de gjort med en kampagne om positiv maskulinitet i form af en tegneserie, hvor man ser en mand og kvinde gå rundt derhjemme og hjælpe hinanden med at stege spejlæg, hænge vasketøj op og lave lektier med børnene.

”Formålet med tegnefilmen er både at underholde, men også at understrege de latterlige stereotyper og handlemåder, der diskriminerer kvinder gennem eksempler på positiv maskulinitet som for eksempel, at fædre hjælper til derhjemme og udnytter denne her tid til at være mere sammen med familien,” siger Mouna Echemmakh.

”Ligestilling for os betyder ikke kun, at mænd og kvinder bliver ligestillede, men også at mænd og kvinders rettigheder og muligheder ikke afhænger af det køn de blev født med. Ligestilling er ikke kun et kvindeligt anliggende, men skal også involvere og engagere mænd. Med tegnefilmen ønsker vi at ændre på opfattelsen af maskulinitet og samtidig opmuntre både mænd og kvinder til at arbejde sammen om at bekæmpe denne her pandemi,” siger Mouna Echemmakh.

Se tegnefilmen her: