Det handler om at se, at ligestillingsarbejdet batter

KVINFO inviterede deres partnere med til at fejre og høste erfaringerne fra 100 års arbejde for ligestilling i Danmark. Udveksling og inspiration hjælper kvindekampen i den arabiske verden.

De egyptiske aktivister grinede og viftede ivrigt med dannebrogsflag, som andre deltagere i optoget på vej mod Christiansborg havde stukket i hænderne på dem. De var omgivet af farvestrålende skilte med ordene ”ligestilling”, ”køn” og ”mangfoldighed”, som deres kolleger fra KVINFO bar med stolthed.

KVINFO og DIPD samlede kvinder fra hele verden til konferencen Kvinder i Politik i København forud for 100året for de danske kvinders stemmeret d. 5 juni 2015.

Det var en stor dag for de danske kvinder, der denne Grundlovsdag 2015 fejrede 100-året for kvindernes stemmeret i Danmark. Og det var ingen tilfældighed, at disse egyptiske kvinde- og menneskeretsaktivister var havnet midt i Kvindetoget blandt kvinder og mænd med store hatte og påklædning, der lignede det, de danske kvinder havde på i det oprindelige Kvindetog i 1915. De to foregående dage havde egypterne sammen med andre af KVINFOs samarbejdspartnere fra hele verden deltaget i konferencen ”Women in Politics”, som KVINFO og Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) havde arrangeret i anledning af stemmeretsjubilæet. På konferencen samlede en række danske politikere og kønsforskere op på den lange, danske vej mod ligestilling i politik, mens politikere, forskere og aktivister fra hele verden trak perspektiverne op til deres egen udvikling og hverdag.

”Der opstod en meget vigtig syntese mellem selve konferencen og deltagelsen dagen efter i fejringen af valgretsjubilæet på Grundlovsdag,” fortæller Katarina Blomqvist. ”Det blev en meget stor oplevelse både for vores gæster og for os danskere at have dem med til det, der for os var en meget vigtig markering.”

Faglig udveksling og det personligt møde

Det var ikke første gang mange af deltagerne var i Danmark. Det gjaldt også Besma Soudani fra den tunesiske organisation Ligaen af Kvindelige Tunesiske Vælgere (LET), der var med som føl hos danske lokalpolitikere i kommunalvalgkampen tilbage i 2013. I sit indlæg understregede hun betydningen af den internationale støtte til kvinders politiske rettigheder i Tunesien og nævnte specifikt arbejdet med at nedfælde rettigheder i lovgivning og internationale traktater samt arbejdet med kapacitetsopbygning af kvindelige ledere. Hun fortalte, at flere af de kvinder, der havde været del af LET og KVINFOs partnerskabsprojekt efterfølgende stillede op ved landets parlaments- og præsidentvalg – flere af dem sidder nu i parlamentet.

At være involveret i politik kan være både intimiderende og skræmmende … jeres tilstedeværelse minder os om, at vi stadig ikke kan tage de ting for givet Mette Gjerskov, folketingsmedlem (S)

Værdien af erfaringsudveskling blev også understreget af en anden af KVINFOs mangeårige partnere, Oraib Rantawi, der er leder af tænketanken Al Quds Centre for Political Studies i Jordan. Han hæftede sig ved, hvordan erfaringer fra de danske politiske partier og fra kvindebevægelsen kan bruges i Jordan,  når det handler om at styrke jordanske kvinders politiske deltagelse og repræsentation. Og så tilføjede han, at erfaringerne i Jordan omvendt kan være kilde til inspiration i Danmark ift., hvordan man imødegår ekstremistiske islamister og sikrer en fredelig dialog.

Den gensidige inspiration i partnerskaberne var også temaet i åbningstalen af det socialdemokratiske folketingsmedlem og tidligere minister Mette Gjerskov – en af de danske politikere, der gennem tiden har mødt flere af KVINFOs partnere.

”Vi arbejder i regioner og lande, hvor det at være involveret i politik kan være både intimiderende og skræmmende. I Danmark har vi måske nok glemt, at sådan var det også, da kvinder og mænd begyndte at argumentere og arbejde for ligestilling for mere end 100 år siden. Det er nyttigt for os, at jeres tilstedeværelse og jeres erfaringer minder os om, at i en global kontekst kan vi stadig ikke tage de ting for givet,” sagde den kvindelige politiker og modtog et bifald fra salen.

 

Dialog som mål og forudsætning

For Besma Soudani og flere andre var konferencen således også et gensyn med danske kontakter og partnere, og samtalen begrænsede sig langt fra til paneldeltagerne på scenen i Eigtveds Pakhus.

”Formålet med en konference som ”Women in Politics” er altid dobbelt. Det ene er at levere et højt fagligt indhold. Det andet er det møde, der opstår mellem vores partnere og andre deltagere fra både Danmark og den arabiske verden,” siger Katarina Blomqvist, som er leder af international afdeling i KVINFO.

KVINFO blev i sin tid valgt til arbejdet med Det Arabiske Initiativ på ligestillingsområdet på grund af sit store netværk i Danmark, og med det specifikke mål at etablere et tilsvarende bredt netværk i Mellemøsten og Nordafrika og derigennem involvere flere aktører i arbejdet i regionen.

”Dialog er et formål i sig selv, men en reel dialog er også forudsætningen for mange af de øvrige resultater, som opstår i det møde samt den inspiration, som partnerne kan give hinanden,” siger Katarina Blomqvist.

Partnerskaber i øjenhøjde

Med så mange af KVINFOs partnere samlet i København blev konferencen og Grundlovsjubilæet på mange måder også en milepæl i KVINFOs arbejde under Det Arabiske Initiativ.

KVINFO er ved at få evalueret hele sin indsats gennem de 10 år, at institutionen har arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. Evalueringen er udarbejdet af køns- og menneskeretseksperten Sarah Forti fra konsulentfirmaet Critical Rights & Gender Consult. Som grundlag for evalueringen har hun talt med hovedparten af KVINFOs nuværende og tidligere partnere i aktiviteterne.

At komme til Danmark og faktisk se den form for egalitært samfund, som I har opbygget, er en øjenåbner Sarah Forti, konsulent i Critical Rights & Gender Consult


Hun har særligt set nærmere på dialogperspektivet i partnerskaberne, som ellers ofte nemt bliver overset, fordi det både er svært at måle samt er en proces, der strækker sig ud over det enkelte projekt.

”Jeg hørte fra næsten alle partnere, at det at arbejde med KVINFO ikke er ligesom at arbejde med andre donorer. De bliver mødt med respekt, og der bliver lyttet. Andre donorer fortæller dem, hvad de skal gøre,” siger hun. Flere af partnerne havde fremhævet det engagement, som de bliver mødt med i arbejdet både fra KVINFO og fra de danske partnere, der er involverede i projekterne.

”Jeg fandt en del eksempler, hvor dialogen har udviklet sig til egentlige venskaber,” siger hun.

Inspiration til arbejdet

Sarah Forti tillægger partnernes besøg i Danmark særlig værdi, hvadenten det er ifm. konferencer eller i andre sammenhænge.

”Deltagelsen på en konference i Danmark har for mange været deres første besøg i Europa, og det har været en meget stor oplevelse. At komme til Danmark og faktisk se den form for egalitært samfund, som I har opbygget, er en øjenåbner,” siger hun.

“Det vigtigste er faktisk at se, hvordan det virker i det danske system. At det er muligt for kvinderne, og at det har en betydning for demokratiet,” siger Sarah Forti, der også fortæller, at det for mange også har været vigtigt at komme og tale på konferencerne, fordi det giver dem en stemme ud over deres lands grænser.

Samtidig har møderne også gjort et stort indtryk på mange af de danske partnere, som har modtaget besøg fra de arabiske partnere, fortæller hun.

“Det at møde politisk aktive kvinder fra Mellemøsten og Nordafrika har ændret deres billede af arabiske kvinder. De har indset, at de har mere til fælles end det, som skiller dem – det har opløst stereotyperne.”

Evalueringen af KVINFOs aktiviteter omfatter samtlige projekter de seneste 10 år og indtil 2014 og er foretaget af phD og ekspert i køn og menneskerettigheder Sarah Forti. Den forventes færdig ved årets udgang, og skal blandt andet danne grundlag for, hvordan KVINFO vil udvikle sit arbejde fremover.

Konferencen “Women in Politics” fandt sted 3.-4. juni 2015. Som en markering af 100-året for de danske kvinders valgret satte den fokus på kvinders vilkår i politik både i Danmark og internationalt. Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy) og KVINFO finansieret under Det Arabiske Initiativ.