Få overblik over status på kvinders vilkår i EuroMed-regionen

Hvad er udfordringer og succeser i arbejdet for kvinders forhold i Euromed-regionen anno 2016? Ledende kvinderettighedsaktivister fra Mellemøsten og Europa trækker linjerne op.

Fra nord til syd findes stadig kvinder, der står over for en lang række udfordringer. Mentaliteter, traditioner, uligheder mellem mænd og kvinder, svagheder i de institutionelle og lovgivningsmæssige rammer, mangel på ressourcer og uddannelse – jorden for vold mod kvinder er stadig frugtbar.

Hvad er udfordringer og succeser for kvinders vilkår i Euromed-regionen anno 2016? Ni ledende kvinde-rettighedsaktivister og EuroMed Rights samarbejdspartnere fra Mellemøsten og Sydeuropa giver status på forholdene for kvinder i deres land.

Nogle resultater kan fremhæves, som lande, der har underskrevet ​​Istanbul-konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Cypern, Frankrig, Tyrkiet) eller anerkendelsen ved lov om princippet om ikke-forskelsbehandling og lige rettigheder for mænd og kvinder (den tunesiske forfatning).

Men alt for mange hindringer fortsætter stadig, og kvinder i Euromed-regionen forbliver stort set diskriminerede. EuroMed Rights og dets medlemmer minder om alvoren af ​​ulighed og vold mod kvinder, og at det haster for Euro-Middelhavs-stater at handle til fordel for kvinders rettigheder.

Se det interaktive kort og læs interviewene her (på engelsk)