Fornyet fokus på egyptiske kvinder

Foto af en kvinde med tørklæde
Amani, Egypten

Cand. Theol Christa Lund Herum, der har boet i Cairo fra 2005-2007, hvor hun arbejdede som interreligiøs koordinator for den Anglikanske kirke, rejste i maj 2012 til Cairo for at indsamle materiale til en bog om kvinder i Egypten.

På baggrund af disse interviews skrev Christa to artikler, der blev bragt i DAIs Nyhedsbrev. Med baggrund i disse interviews skal Christa, i samarbejde med IKS, udgive en bog på engelsk og hvis muligt også på arabisk om kvinder i Egypten og deres situation i dag.

De bevilligede midler skal i første omgang dække omkostningerne til en rejse til Cairo i februar eller marts 2013 for at etablere partnerskab mellem IKS og en egyptisk organisation med henblik på et fremtidigt samarbejde om blandt andet interreligiøse og kønsrelaterede projekter.

Rejsen har yderligere til formål at følge op på de første interviews, indsamle ekspertudtalelser om emnet samt skaffe billedmateriale og fotos.

Det indsamlede materiale skal efterfølgende anvendes til bogudgivelse, artikler og en foredragsrække om emnet. Det er planen at denne første ansøgning skal følges op af en større ansøgning i foråret 2013 med henblik på støtte til bogudgivelsen.

”I de år, jeg boede i Egypten, gjorde de egyptiske kvinder stort indtryk på mig med deres engagement, ynde og udefinerbare styrke. Kvinderne i Egypten møder mange udfordringer i deres dagligdag og i det offentlige rum, men de har også mange ressourcer, og jeg tror på at de netop nu kan gribe chancen for at forbedre deres vilkår og rettigheder – hvis kvinderne tør gribe chancen!

Med dette bogprojekt håber jeg at kunne bidrage blot en lille smule til at de egyptiske kvinder bliver hørt også her i den vestlige verden. Det er min lille tak til de fantastiske, egyptiske kvinder der har inspireret mig både i mit arbejde og som kvinde og menneske ” siger Christa Lund Herum.