Kønskampen udkæmpes i FN’s Kvindekommission

CSW59. Foto: UN WOMEN

Det samt de forsatte udfordringer for gennemførelsen af ​aftalen skal verdens ledere og aktivister gøre status på ved det årlige møde i FN’s Kvindekommission (CSW) i FN’s hovedkvarter i New York den 9-20. marts.

Hvert år tiltrækker CSW tusindvis af ngo-medlemmer og hundredvis af nationale repræsentanter fra hele verden for at diskutere kritiske spørgsmål for kvinder, galvanisere opmærksomhed og anspore handling.

I år har mere end 1.100 ngo’er og i alt 8.600 repræsentanter registreret deres deltagelse. Fra Danmark deltager KVINFO, sammen med deres libanesiske partner Collective for Research and Training Development – Action (CRTDA), der med base i Beirut arbejder for kvinders rettigheder i hele MENA-regionen. som en del af koalitionen Women’s Learning Partnership

Direktøren af CRTDA, Lina Abou Habib er en af Mellemøstens største kapaciteter på kønsproblematikker og ligestilling i MENA-regionen. Den 17. februar var hun på besøg hos KVINFO, hvor hun sammen med Janice G. Førde, forkvinde for Kvindernes U-landsudvalg, gav en status på ligestillingen i Libanon og arbejdet forud for den årlige samling i FN’s Kvindekommission. Se videoen eller læs interviewet med Lina Abou-Habib.


Hvordan forbereder du og din organisation jer på at deltage i den kommende CSW?
Dette år er den 59. samling og er som sædvanlig en vigtig plads for kvindeorganisationer, fordi det er et rum for forhandling og lobbyisme. Vi vil være der i partnerskab med andre

  • CEDAW  – The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – er FN’s kvindekonvention, også kaldet “kvindernes grundlov”. CEDAW blev vedtaget i FN i 1979 og skal sikre kvinder mod diskrimination. De stater, der har tiltrådt konventionen, har forpligtet sig på at arbejde for at stoppe diskrimination mod kvinder.
  • CSW – Comission on the Status of Women – er FN’s kvindekommission, som blev oprettet i 1946 og mødes en gang om året i marts for at evaluere fremgangen inden for ligestilling, identificere alvorlige problemer, samt formulere fælles internationale standarder og konkrete politikker på området.
  •  Forud for 20-året for Beijing-handlingsplanenfra 1996 har UN Women lanceret en global kampagne i 2014 med titlen Strenghening Women Empowering Humanity: Picture It

organisationer, der kæmper for kvinders rettigheder for at opretholde de internationale konventioner, som CEDAW, [Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women], der er en international erklæring om kvinders rettigheder.
Det er et meget vigtigt øjeblik, fordi den internationale kontekst har ændret sig dramatisk. Dagligdagen for arabiske kvinder er forværret, efter ​​konservative islamister og grupper, der er en del af det almindelige politiske liv, er kommet til magten. Kvinder står til at tabe meget. For os er CSW en meget vigtig plads til at sikre, at der ikke er nogle tilbageslag for sejre, vi har vundet de sidste to årtier.
Hvad er nogle af de konkrete sejre I har vundet, som I ikke ønsker at miste?

Eksempelvis reformer af loven om nationalitet og civilstand i mange arabiske lande. Der har været en række væsentlige gevinster for kvinder, som vi synes er i fare på grund af fundamentalistiske islamiske gruppers øget indflydelse. Vi er blevet et stærkt militariseret samfund, politisk islam er blevet en dominerende kraft, radikalisering er steget til niveauer, der er uden fortilfælde, og det samme er krige i MENA-regionen – det udkæmpes især en krig mod kvinder og deres grundlæggende frihedsrettigheder. Vi er her for at sige, at vi er del af denne kamp, ​​og vi vil ikke give op.

Og det er selvom at det billede, du maler ser meget sort ud?

Det er dystert. Piger og kvinder bliver solgt, ISIS halshugger folk til venstre og højre, og kvinder bliver angrebet bare for at være aktive eller uddannede kvinder.

Nu mere end nogensinde har vi brug for at være i solidaritet med hinanden over hele verden. Som mennesker, der tror på konventionerne for menneskerettigheder, deler vi den samme kamp. Fundamentalisme er en global bevægelse, er det tid for os at organisere globalt. Det viste de uheldige begivenheder i Danmark i sidste weekend også.

Billedessay

Den 17. februar var Lina Abou-Habib på besøg i KVINFO’s bibliotek, hvor hun sammen med Janice G. Førde, forkvinde for Kvindernes U-landsudvalg, gav en status på ligestillingen i Libanon og arbejdet forud for den årlige samling i FN’s Kvindekommission.