Partnerskaber for ligestilling

Foto: Mia Gröndahl

I 2006 startede KVINFO sit første projekt i MENA regionen – i Marokko, inden for familieret. Projektets formål var at støtte retssystem og civilsamfund i at sikre, at den på det tidspunkt nye (2004) marokkanske familielov – Moudawana’en- blev ført ud i livet og ikke blot forblev på papiret.

Selvom loven har fået kritik for at styrke kongedømmets magt, indeholder den væsentlige forbedringer på ligestillingsområdet, idet den forbedrer kvinders rettigheder inden for blandet andet ægteskab, skilsmisse og flerkoneri.

Siden da har KVINFOs arbejde i regionen udviklet sig til et større program, så det i dag favner bredt, både når det gælder temaer og geografi.

Fra Tunesiens Sidi Bouzid til Sana’as Change Square

Libyen og Tunesien er de nyeste lande, som KVINFO arbejder i. Disse lande samt en øget indsats i Egypten kom til i løbet af 2011, hvor revolutioner og politiske omvæltninger så ud til at skabe gunstige betingelser for forandring – også på ligestillingsområdet.

KVINFO arbejder i dag i hele MENA regionen, og projekterne inkluderer deltagere og partnere fra mange forskellige lande, fordi et af formålene er erfaringsudveksling og videndeling på tværs i regionen, udover naturligvis med de danske partnere.

Ledere, lovstof og lobbyarbejde

Selvom alt KVINFOs arbejde i MENA-regionen og i Danmark drejer sig om ligestilling mellem kønnene, arbejder KVINFO med ligestilling inden for vidt forskellige emner.

KVINFO-programsamarbejdslande 2012

Marokko
Tunesien
Libyen
Egypten
Jordan
Libanon
Palæstina
Yemen
Irak*
Saudi Arabien*
Syrien?

*Ikke direkte partner, men deltager i projekter via Fund for Dialogue and Coperation on Gender and Women’s Rights og udvekslingsaktiviteter for kvindekrisecentre

Temaerne for programarbejdet i 2012-2013 fokuserer på Kvinders politiske deltagelse, Kvinders økonomiske deltagelse, Juridiske reformer, Dialog og debat, Kønsforskning samt Bekæmpelse af kønsrelateret vold.

Mens Kvinders politiske deltagelse handler om træning af kvindelige politikere og mentoring-forløb
for unge, politiske aspiranter, involverer kvinders økonomiske deltagelse blandt andet aktiviteter med og for kvinder som selvstændige erhvervsdrivende, kvindelige ledere, fagforeninger og ansatte i ministerier.

Og i et af de væsentlige projekter inden for kønsforskning er KVINFO med til at opbygge et kønsforskningsbibliotek ved Sana’a Universitet i Yemen.

Juridisk reform-delen indeholder blandt andet støtte til et lobby-netværk, der arbejder på at få ophævet arabiske landes forbehold for CEDAW-konventionen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) samt støtte til organisationer, der arbejder på udkast til nye love – for eksempel valglove og lovgivning i forhold til arbejdsmarkedet.

Fonden – for de små og de grønne

Ud over de tematiske områder arbejder KVINFO også for at støtte nyere og mindre etablerede organisationer og initiativer i MENA-regionen via KVINFOs Fund for Dialogue and Corporation on Gender and Women’s rights.

Fonden støtter projekter og aktiviteter inden for en bred ramme af kultur-, sports- og kunstprojekter med fokus på køn og ligestilling. Fonden har for eksempel støttet et basketballprojekt for piger i Libanon (og Egypten), et dansk-marokkansk musikprojekt og en hotline for voldsramte kvinder i Irak.

Partnerskaber – skaber forankring til forandring
Størstedelen af de projekter, KVINFO har andel i, bliver gennemført via et partnerskab mellem to eller flere partnere, som har noget at tilbyde hinanden. I projekterne i MENA regionen er det således en betingelse, at der skal indgå partnere fra et MENA-land såvel som fra Danmark.

Formålet her er at styrke samarbejde og forståelse mellem de to regioner – på alle niveauer i samfundet.

Listen både lang og bred når man ser på partnere i KVINFOs mange projekter. Der er over 80 partnere – og de kommer fra NGO’er, græsrødder, offentlige og ministerielle lag, det akademiske miljø, erhvervslivet, politikere og beslutningstagere og er sekulære såvel som religiøse. KVINFO samarbejder med alle, som arbejder for og med at skabe mere ligestillede samfund.

Partnerskabsmodellen betyder, at KVINFOs arbejde er baseret på reel efterspørgsel, behov og ideer fra partnerne selv – og ikke på forestillinger og antagelser, født på et skrivebord, om hvad der vil være godt og gavnligt at sætte i værk.

Nye demokratier og netværk i højsædet

For første gang samlede KVINFO i april 2012 et bredt udsnit af partnere fra hele regionen til 3 dages konference i København med titlen ’Women in a Changing Middle East and North Africa – Facing Challenges and Seizing Opportunities.’

På konferencens første dag talte blandt andet Nobelprismodtager og menneskerettighedsaktivist Tawakkul Karman fra Yemen i selskab med aktivister og forskere fra hele MENA-regionen.

Her fik de mange deltagere lejlighed til at møde ligesindede, kollegaer og fagfæller og ikke mindst til at dele deres erfaringer med hinanden og med KVINFO – til brug for planlægning og udvikling af det fremtidige arbejde.

De fleste arbejde udtrykte efter konferencen stor tilfredshed med at have mødt de øvrige partnere, og mente, at de kunne bruge det udvidede netværk til at generere nye ideer til projekter og indgå nye samarbejder på tværs af regionen.

Fakta
KVINFO har siden 2006 har koordineret, administreret og ledet projekter om ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten og Nordafrika. Projekterne finansieres af Udenrigsministeriets “Det arabiske Initiativ.
Læs mere om KVINFOs arbejde i MENA på womendialogue.org

KVINFO er nationalt videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed.
KVINFO blev oprettet i 1987, men selve ideen om et KVINFO går tilbage til 1964.
KVINFOs brugere er blandt andet skoleelever, studerende, forskere, journalister, politikere og myndigheder. Læs mere på kvinfo.dk