KVINFO støtter libanesisk center for drenge og mænd

ABAAD er et libanesisk ressourcecenter for ligestilling, der lægger vægt på at inddrage mænd og drenge i arbejdet. Centrets navn betyder ‘dimensioner’.

“ABAAD er en oplagt samarbejdspartner for os. En af centrets styrker er netop arbejdet med drenge og mænd. Samtidig har ABAAD god erfaring med at inddrage religiøse ledere i arbejdet for ligestilling. Det er en gruppe, som det også er vigtigt at være i dialog i forhold til kvinders rettigheder,” siger programrådgiver i KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika, Jeannette Bach Knudsen.

Samarbejdet mellem ABAAD og KVINFO skal munde ud i en træningsmanual for, hvordan kvinde- og menneskerettighedsorganisationer kan samarbejde med og inddrage religiøse ledere i deres aktiviteter og programmer for på den måde at styrke ligestilling og kvinders rettigheder i Libanon.

 

Læs om ABAAD

Læs om KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika