KVINFOs sharaaka skaber resultater

Ny bog om KVINFOs støtte til ligestilling og kvinderettigheder.
Ny bog om KVINFOs støtte til ligestilling og kvinderettigheder.

Det er 10 år siden, KVINFO startede sit arbejde i den arabiske verden. To år før, i 2004, havde Marokko vedtaget en ny familielov, som gav flere rettigheder til kvinder. Derfor blev KVINFOs allerførste opgave at arbejde for, at loven blev kendt af befolkningen og brugt i retssystemet. ”Sharaaka” lægger ud med at fortælle historien om, hvordan dommere som en del af det arbejde er blevet trænet i mægling i skilsmissesager, så parterne får nye redskaber til at komme videre.

Bogen fortæller også om udviklingen af den række af Who is She-databaser, som nu i fem arabiske lande er med til at gøre kvindelige eksperter mere synlige, styrke dem som rollemodeller og øge brugen af deres viden blandt beslutningstagere.

KVINFOs direktør Nina Groes mødes med marrokanske partnere i et storstilet broderiprojekt
KVINFOs direktør Nina Groes mødes med marrokanske partnere i et storstilet broderiprojekt. Foto: KVINFO

En anden historie kommer fra Jordan, hvor KVINFO sammen med lokale partnere arbejder på at forandre de uskrevne regler, der er med til at holde kvinder ude af arbejdsmarkedet. Ledere fra en række af Jordans største virksomheder har engageret sig i et forløb om inklusion og ligestilling på arbejdspladsen, og flere store danske virksomheder som Mærsk, Grundfos og Arla har bidraget med inspiration.

I den anden ende af både samfundsskalaen og den arabiske verden har KVINFO og Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole haft et langt samarbejde med et kollektiv af kvindelige marokkanske kunsthåndværkere. Ikke alene har de skabt et bæredygtigt grundlag for deres individuelle virksomheder såvel som og for deres fællesorganisation, men i processen er kvinderne også blevet langt mere ressourcestærke og giver nu deres erfaringer videre til andre kvinder rundt om i Marokko og i Tunesien.

Sidst men ikke mindst kan man læse en historie fra Egypten, hvor den internationale opbakning er blevet en livline for de kvinderettighedsforkæmpere, som fastholder deres kamp for rettigheder og ligestilling på trods af tilbageslag og et stadigt stigende pres mod dem og deres organisationer.

Til sammen giver historierne i ”Sharaaka” et billede af de forskellige temaer og vidt forskellige målgrupper, som KVINFO arbejder med under Det Arabiske Initiativ. Og så trækker den ikke mindst de langsigtede tråde ud over de enkelte projektperioder. Over årene er der skabt resultater, som i sidste ende skaber forandringer i kulturen og i samfundet. Til gavn for ligestillingen og dermed hele den demokratiske udvikling af de arabiske samfund.

Man kan hente et gratis eksemplar på KVINFOs bibliotek så længe lager haves, og ellers kan den lånes eller downloades.

KVINFO’s program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

Her arbejder KVINFO