“Libanesiske kvinder skal engagere sig i politik”

Det liberale ungdomsparti Tajaddod samarbejder med Radikal Ungdom igennem Dansk Ungdoms Fællesråd om at sikre ligestillingen i partiet. Foto: Tadajjod Youth

På mange måder er den 28årige Marie-Thérèse ligesom andre unge kvinder i den højere middelklasse i Beirut – veluddannet (har studeret statskundskab på universitetet i Beirut), karriereorienteret (arbejder i et internationalt kommunikationsbureau) og elsker at feste med vennerne. Men til forskel fra dem er Marie-Thérèse også medlem af et politisk parti. Og det er lidt en sjældenhed i Libanon.

Libanesisk politik er en mandeverden, og derfor overvejer unge kvinder slet ikke, at det kunne være en mulighed at blive politisk aktiv Marie-Thérèse, medlem af det libanesiske ungdomsparti Tajaddod Youth

”Der er ingen af mine venner, som er politisk aktive. De forstår ikke, hvorfor jeg er medlem af et parti, og de er overbeviste om, at det ikke vil føre nogle vegne. Blandt unge hersker der en opfattelse af, at man er klar over, hvordan det politiske spil i Libanon fungerer, og at der ikke er nogen chance for, at man kan komme udefra og ændre på tingene – slet ikke som ung kvinde,” fortæller hun.

Der skal flere kvinder i libanesisk politik

Som medlem af det liberale libanesiske ungdomsparti Tajaddod Youth arbejder Marie-Thérèse sammen med unge i Radikal Ungdom i Danmark om et projekt, hvor de sammen advokerer for flere kvinder i libanesisk politik.

”Kvinder i Libanon bliver ikke tilskyndet til at deltage i politik. Libanesisk politik er en mandeverden, og derfor overvejer unge kvinder slet ikke, at det kunne være en mulighed at blive politisk aktiv,” fortæller Marie-Thérèse og tilføjer, at det desværre ikke kun er kvinder, som ikke engagerer sig i politik. Unge – både kvinder og mænd – har generelt givet op på den politiske situation i Libanon. Parlamentsvalget er blevet udskudt i mere end to år nu, og befolkningen har i høj grad mistet tilliden til politikerne, forklarer hun.

Men Marie-Thérèse gør en dyd ud af at bevare optimismen, når det drejer sig om Libanons fremtid – især ved spørgsmål om kvinderettigheder og kvinders deltagelse i libanesisk politik.

”Det var ikke min mening at gøre dig deprimeret. Se her, jeg sidder da og smiler på trods af den triste situation,” Marie-Thérèse Corbani bryder ud i latter og prøver at vende stemningen.

I Tajaddod Youth, er der omkring 80 medlemmer, hvoraf cirka 20-25 er kvinder. Ifølge Marie-Thérèse er repræsentationen af kvinder i ungdomspartiet højt sammenlignet med andre politiske partier. Ud af 128 parlamentsmedlemmer er fire kvinder, og Libanon ligger således i bunden af statistikken over den parlamentariske repræsentation af kvinder i Mellemøsten.

Kvinde uden forbindelser har ingen chance i politik

Kvinders manglende deltagelse i libanesisk politik bunder, ifølge Marie-Thérèse, blandt andet i Libanons patriarkalske kultur.

Det er i forvejen svært for mænd at navigere i det nepotistiske system – så forestil dig, hvilken udfordring det er for kvinder Marie-Thérèse, medlem af det libanesiske ungdomsparti Tajaddod Youth

”Befolkningen stoler ikke på, at kvinder kan finde ud af at arbejde med politik. Folk tror, at det kun er mænd, som kan finde ud af at varetage samfundets interesser.”

Hun understreger, at det libanesiske samfund samtidig ligger under for strukturelle udfordringer såsom udbredt nepotisme.

”Hvis du ikke er datter eller kone til en i forvejen respekteret politiker, så har du i bund og grund ingen chance. Det er i forvejen svært for mænd at navigere i det nepotistiske system – så forestil dig, hvilken udfordring det er for kvinder,” siger Marie-Thérèse.

Hendes egne forældre var meget skeptiske, da hun begyndte at interessere sig for politik.

“De har selv været politiske aktive under borgerkrigen i Libanon, men anser det som en dårlig ting at være medlem af et politisk parti i dag,” fortæller hun.

Danske og libanesiske unge sammen om ligestilling

På trods af problemernes alvor er Marie-Thérèse overbevist om, at der er mange kvinder i Libanon der, som hende, har lyst til være med til at skabe positiv forandring i det libanesiske samfund.

”Kvinder er desværre mere orienterede mod at arbejde i eksempelsvis NGO’er frem for i politiske partier. Der eksisterer en opfattelse af, at hvis du først har engageret dig i ét bestemt parti, så vil du altid tilhøre dette parti og have dets holdninger. At arbejde i en NGO bliver derfor opfattet som mere neutralt, og du risikerer i mindre grad at blive sat i bås.”

Marie-Thérèse håber på, at hendes eget ungdomsparti, Tajaddod Youth, kan være med at ændre denne tendens ved at sætte mere fokus på ligestilling. Sammen med danske Radikal Ungdom arbejder Tajaddod Youth på et ligestillingsprojekt, støttet af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds MENA Pulje. I fællesskab planlægger og gennemfører de to ungdomspartier seminarer, debatter og konferencer om kvinderettigheder og ligestilling og drøfter, hvordan man ved hjælp af gode kommunikationsstrategier kan få liberale libanesiske partier til skabe mere positiv opmærksomhed omkring ligestillingsdagsordnen.

Der findes så mange veluddannede og ambitiøse kvinder i Libanon, men de overvejer bare aldrig at involvere sig i politik. De mangler gode rollemodeller Marie-Thérèse, medlem af det libanesiske ungdomsparti Tajaddod Youth

”Samarbejdet med Radikal Ungdom og DUF er utrolig vigtigt for Tajaddod Youth. Tajaddod Youth har rigtig meget tilfælles med Radikal Ungdom, og dét at vi er enige på eksempelsvis ligestillingsområdet, giver os motivation til at kæmpe for vores idéer og visioner. Vi lærer en hel masse af samarbejdet med en dansk politisk ungdomsorganisation, om hvordan man positionerer sig som et politisk parti, og om hvordan man kan skabe fokus på svære problemstillinger,” siger Marie-Thérèse.

Rollemodeller kan forhinde braindrain

Ifølge Marie-Thérèse er der dog et stykke vej igen, før at man i Libanon er klar til at tale om kvinders deltagelse i politik. På grund af den svære politiske situation drømmer mange unge om at rejse ud af landet fremfor at forsøge at ændre på situationen i Libanon. Hun indrømmer, at hun også selv drømmer om at skabe sig en karriere i den libanesiske udenrigstjeneste – ”dog med den hensigt at vende tilbage til Libanon og udvikle landet med inspiration fra udlandet,” fastslår hun. 

i får gode venskaber på tværs af landegrænser, men vi lærer også allesammen noget om både politiske og samfundsmæssige forhold i hinandens lande Katja Andreasen, projektleder i Radikal Ungdoms Libanon-gruppe

Derudover har de arabiske befolkninger i kølvandet på det arabiske forår desuden fået mange andre ting at kæmpe for, som desværre får lov at overskygge kvinderettigheder og ligestilling, siger Marie-Thérèse men fastholder dog, at forandring nok skal komme.

”Der findes så mange veluddannede og ambitiøse kvinder i Libanon, men de overvejer bare aldrig at involvere sig i politik. De mangler gode rollemodeller. Hvis flere kvinder i fremtiden bliver engagerede i politiske partier, og hvis flere kvinder bliver repræsenteret i parlamentet – eksempelvis ved hjælp af midlertidige kønskvoter – vil unge kvinder opleve, at der er muligheder i at engagere sig i politik. De vil opbygge en tro på, at det kan lade sig gøre for dem, og de vil blive motiverede til at deltage aktivt i politik, fordi de føler, at de har mulighed for at ændre samfundet.”

Katja Andreasen, projektleder i Radikal Ungdoms Libanon-gruppe, er begejstret for samarbejdet med Marie-Thérèse og Tajaddod Youth.

”Vi får gode venskaber på tværs af landegrænser, men vi lærer også allesammen noget om både politiske og samfundsmæssige forhold i hinandens lande. Vi har arbejdet tæt sammen med Tajaddod Youth siden 2011, og synes det er rigtig fedt at se, at de midler vi modtager fra DUF, rent faktisk kan gøre en forskel ude i verden.”

Line Stange Ramsdal er International programmedarbejder i DUF

SAMARBEJDET MELLEM TAJADDOD YOUTH OG RADIKAL UNGDOM

Med støtte fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds MENA Pulje, som er finansieret af Det Arabiske Initiativ, samarbejder Tajaddod Youth og Radikal Ungdom om at kapacitetsopbygge unge liberale ungdomspartier fra de arabiske lande, blandt andet via et projekt, som skal hjælpe partierne med at kommunikere om kønsligestilling og fremme kvinders deltagelse i politik. Partnerskabet mellem Radikal Ungdom og Tajaddod Youth har eksisteret siden 2011.

Tajaddod Youth er ungdomsgrenen af partiet Democratic Renewal Movement, og ungdomspartiet arbejder generelt med at styrke den libanesiske ungdoms engagement og deltagelse i demokratiet og i udviklingen af deres fremtid i Libanon.